Billede af Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin

Cand. mag. Historie og Minoritetsstudier

20112021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Flere års erfaring
Administration: Professionel
Faglig ledelse: Professionel
Udvikling og koordinering: Professionel

Analyse: Flere års erfaring

Planlægning: Professionel

Tilbudsskrivning: Flere års erfaring

Procesfaciliterung: Professionel

Præsentation

Som Chefkonsulent og lektor på Københavns Professionshøjskole l'ser jeg en lang række opgaver rettet mod professions- og praksisudvikling indenfor det pædagogiske og socialpædagogiske område. Jeg beskæftiger mig med ledelse af og implementering af projekter og kompetenceudviklingsforløb på 0-18 års området med særligt fokus på o-6 års området og Tidlig Indsats.

Jeg er lektor og udviklingskoordinator i Opvækst, Læring og Trivsel og ansvarlig for diplommodulerne 'Social Inklusion' og 'Forældresamarbejde i dagtilbud og skole'.  

Forsknings- og udviklingsområder

Participatorisk forskning

Aktionsforskning

Dagtilbud - Ny styrket læreplan og 1000-dages programmet

Tidlig indsats - Tværprofessionelt samarbejde

Udvikling af pædagogisk praksis

Praksisnær kompetenceudvikling

Early literacy uddannelse og praksis

Arbejdsområder

Jeg beskæftiger mig med ledelse af projekter og kompetenceudviklingsforløb og implementering af ny viden indenfor det pædagogiske og socialpædagogiske område på 0-18 års området med særligt fokus på det tværprofessionelle samarbejde.

På Københavns Professionshøjskole indgår jeg i tæt samarbejde ,ed Børne- og Undervisningsministeriet og forskellige danske kommuner omkring kompetenceløftsinitiativet om Ny Styrket Læreplan og Barnets første 1000 dage. Specifikt arbejder jeg med Tidlig Indsats og sikrer, at Københavns Professionshøjskoles leverancer afstemmes ift. både Ministeriets formelle krav som som kommunernes lokale behov. Dertil varetager jeg en konsultativ rolle i komnunernes implementeringsarbejde. 

Jeg er særligt optaget af kompetenceudvikling i og med praksis, og hvordan praksisnær viden kan udvikles og forankres i samarbejde med deltagerme. 

Jeg har desuden stor erfaring med administrativ og faglig projektledelse.

 

 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Cand. Mag, i Historie og Minoritetsstudier, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 okt. 2004

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • inkluderende læringsmiljø
 • Inklusion og eksklusion
 • deltagende forskning
 • Supervision
 • Konsultativ undervisning
 • Børn og unge
 • Udsatte børn og unge
 • Dagtilbud, familier og børn i udsatte positioner
 • Dagtilbud, praksisfællesskaber og institutionslogikker
 • 1000 dages programmet
 • Tidlig Indsats
 • Den Styrkede Læreplan
 • Tværprofessionelt samarbejde
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • Aktionsforskning
 • Aktionslæring
 • Udvikling af pædagogisk praksis
 • uddannelses udvikling
 • Evaluering og dokumentation
 • Professionsudvikling

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Sharmila Maria Holmstrøm Juhlin er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler