Billede af Signe Elmstrøm Rasmussen

Signe Elmstrøm Rasmussen

Lektor, cand. pæd. i didaktik (dansk)

20182024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

På pædagoguddannelsen i Aabenraa varetager jeg primært undervisning på Grundforløb 1 og 2 samt SK1-2, Praktik og Tværfagligt element på specialiseringen Skole og fritid med særligt fokus på didaktik, læring, dannelse, literacy og tværprofessionelt samarbejde omkring inkluderende læringsmiljøer og forældresamarbejde.

På EVU underviser jeg på PD-moduler og kompetenceudviklingsforløb inden for læsevejleder- og ordblindelærerområdet.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har arbejdet i folkeskolen i 15 år, hvor jeg har varetaget danskundervisning i indskolingen og på mellemtrinnet. Jeg er også uddannet læsevejleder, hvor jeg har haft en særlig interesse for elever i ordblindevanskeligheder. Derudover har jeg en pædagogisk diplomuddannelse i læse- og skriveudvikling med speciale i genrepædagogik. I 2018 afsluttede jeg min kandidatuddannelse i didaktik (dansk), hvor jeg har bl.a. har fordybet mig i almen didaktik, professionelle læringsfællesskaber, multimodalitet og billedkommunikation, kommunikationskritisk kompetence, digital dannelse samt børn og unges tekster og medier. Mit speciale omhandler udvikling af ordblinde elevers strategiske læsning med læseteknologi. Hertil har jeg lavet otte strategier og en lærevejledning i, hvordan der kan undervises i strategierne fra 4. klassetrin.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Kandidat i Didaktik med særligt henblik på dansk, Strategisk læsning med læseteknologi - et casestudie i ordblinde elevers anvendelse af læseteknologiske strategier ved læsning af digitale fagtekster i 4. klasse, Danmarks Pædagogiske Universitet

1 sep. 201611 jun. 2018

Dimissionsdato: 11 jun. 2016

Pædagogisk Diplom i læse- og skriveudvikling

1 feb. 200810 jun. 2012

Dimissionsdato: 1 jun. 2016

Læsevejleder i grundskolen

1 feb. 200820 jun. 2008

Dimissionsdato: 20 jun. 2008

Lærer

1 sep. 199623 jun. 2000

Dimissionsdato: 1 jun. 2000

Ansættelser

Lærer og læsevejleder, Vonsild Skole

1 aug. 201231 aug. 2016

Lærer og læsevejleder, Fællesskolen Hoptrup-Marstrup-Vilstrup

1 aug. 200131 jul. 2012

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Didaktik
 • tværprofessionelt samarbejde
 • inkluderende læringsmiljø
 • læring
 • Pædagog- og lærersamarbejde
 • Pædagogens rolle i skolen
 • Medier, kommunikation og sprog
 • Tidlig literacy
 • skriftsprogsvanskeligheder
 • ordblindhed
 • kompenserende læse- og skriveteknologi
 • Læsevanskeligheder
 • skrivevanskelighed
 • LST
 • Læse- og skriveteknologi
 • Teknologibaserede læsestrategier

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Signe Elmstrøm Rasmussen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller