Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Undervisning

Statistik

Svineproduktion

Næringsstofomsætning

Fodring

Reproduktion

Sundhed

Avl

Etologi

Analyse og optimering

Fysiologi

Ressourceoptimering

Bedriftsudvikling

 

 

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogikum for lærere ved erhvervsskoler og AMU-lærere, Danmarks Erhvervspædagogiske Lærerudannelse

Dimissionsdato: 31 jul. 2017

Den pædagogiske diplomuddannelse, Læsevejleder, Læsevejlederuddannelsen er sammensat af modul 8, 9 og 10. Modul 8: Læsning og skrivning i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS) Modul 9: Funktionel læse- og skriveundervisning i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS) Modul 10: Læsevejlederens rolle og funktion i de grundlæggende erhvervsuddannelser (9 ECTS)

1 sep. 20096 jan. 2011

Dimissionsdato: 6 jan. 2011

Cand. Agro, Jeg har specialiseret mig inden for husdyrproduktion og har især arbejdet med ernæring af svin samt statistik. I mit speciale arbejdede jeg med grovfoder til slagtesvin og lavede et lille forsøg på DJF i Foulum., Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole

1 sep. 199313 aug. 1999

Dimissionsdato: 13 aug. 1999

Ansættelser

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

1 aug. 2018 → …

Erhvervsakademiet Lillebælt

1 jan. 201431 jul. 2018

Dalum Landbrugsskole

1 jan. 200031 dec. 2013

Danmarks Jordbrugsforskning i Foulum

1 aug. 199931 dec. 1999

KVL studenterunderviser på Statistisk grundkursus

1 sep. 199531 dec. 1997