Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

I min forskning er jeg interesseret i dannelse og dannelsesbegrebets filosofiske og teoretiske integration med øvrige pædagogiske og sociologiske teorier, ligesom jeg interesserer mig for dannelsesbegrebets samfundsmæssige bestemmelser og dannelsens bidrag til udviklingen af demokratisk medborgerskab. Således beskæftiger jeg mig i min forskning med dannelsesbegrebets relation til social retfærdighed og emancipation, ligesom jeg interesserer mig for spørgsmål, der knytter sig til mangfoldighed, ligeværd og ulighed, samt hvordan forskellige former for uretfærdighed grundlægges, reproduceres og kan udfordres i en uddannelsesmæssig og pædagogisk kontekst. Ligeledes er jeg interesseret i den dialektiske relation mellem social og miljømæssig bæredygtighed, og hvordan denne relation kan være med til at kaste lys på sociale bevægelsers kamp for og ønsker om social transformation.

Forskningsområder:

 • Dannelse og filosofi
 • Normkritik og normkreativitet
 • Social innovation
 • Bæredygtighed
 • Dialektik og den dialektiske tradition i forlængelse af Hegel

Undervisning

Jeg underviser i faget Kristendomskundskab, Livsoplysning og Medborgerskab (KLM) på læreruddannelsen og derudover underviser jeg de bachelorstuderende i den akademiske opgavegenre.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Religionsvidenskab, Ph.d., The Politics of Asceticism - An Analysis of the Political Spirituality of the Imperial Stoics, Aarhus Universitet

1 feb. 201511 jan. 2019

Dimissionsdato: 11 jan. 2019

Religionsvidenskab, cand.mag., Aarhus Universitet

1 aug. 201431 jul. 2016

Dimissionsdato: 31 jul. 2016

Ansættelser

Ph.d., Aarhus Universitet

1 aug. 201631 jul. 2018

Emneord

 • dannelse
 • Bæredygtig dannelse
 • normkreativitet
 • normkritik
 • Filosofi
 • Pædadogisk filosofi
 • Etik
 • Etik, dannelse, dømmekraft
 • anerkendelse
 • Hegel
 • Honneth
 • humanistiske fag
 • Kristendomskundskab
 • innovation
 • Social innovation
 • Bæredygtighed
 • socialforskning
 • Social bæredygtighed
 • Intersektionalitet
 • Mangfoldighed
 • Marxisme
 • Kritisk teori
 • Ideologikritik
 • politisk filosofi
 • Dialektik

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Simon Nørgaard Iversen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler