Billede af Sine Weissschädel

Sine Weissschädel

Kandidat i pædagogisk psykologi, Lektor

20162023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

2017 -  Undervisning i Studentervæksthuset på talentforløb for studerende i Viborg, fra Pædagog- Sygeplejeske- og Administrationsbachelor, som har varetaget særlige funktioner ifm med deres uddannelse. Undervisning har bestået af: Projektledelse, Idégenerering, Gruppedynamikker, Grafisk facilitering. Forløbet blev afsluttet med en Talent Case Competition i Gøteborg.


Kompetencer

Uddannelsesbetegnelse: Grafisk facilitator
Fag: Visuelle præsentationer
Uddannelsesinstitution: Process Ink, Aarhus
Land: Danmark
Afslutningsdato: null/5/2017

Forsknings- og udviklingsområder

01/01/18 → 31/12/19 Når udsatte familier skal hjælpe de professionelle

Nielsen, Mai-Britt Beck & Weissschädel, Sine

 

Beskrivelse

Projektet har til formål at bygge videre på de erfaringer, ”Familien i fokus” (et led i STARs landsdækkende projekt "Helhedsindsats for udsatte familier) samt øvrig forskning og tiltag på området har givet omkring betydningen af koordinering, fælles mål og udgangspunkt i familiens egne ønsker, når der iværksættes indsatser for børn i udsatte positioner. I projektet vil vi primært fokusere på, hvordan de udsatte familier kan hjælpe de professionelle med at iværksætte og yde den støtte, som familierne selv oplever kan være den rette. Det handler således om at udvikle mødeformater mellem de professionelle og familierne, som sikrer, at forældre og børns holdninger, ønsker og oplevelser systematisk
inddrages i mødet med de professionelle, som skal yde hjælp og støtte, og at disse holdninger, ønsker og oplevelser tillægges værdi i samarbejdet.


Projektet har - ved at udvikle konkrete mødeformater mellem familie og professionelle - til formål at bringe børn og forældres oplevelser af og vurdering af effekten af den hjælp,
de tilbydes i dagtilbuds-, skole- og socialforvaltningsregi systematisk ind i samarbejdet og tillægge deres vurdering vægt i beslutningerne om, hvordan den enkelte familie bedst støttes til at blive selvhjulpne og handlekraftige.  Det overordnede formål med dette projekt er at udvikle på den måde, børn og familier positioneres i det professionelle arbejde omkring udsatte børn og deres familier. Projektet går på tværs af de
pædagog-, lærer- og socialfaglige felter.


Genstandsfeltet for projektet er således de udsatte børn og familiers stemme, og ikke de professionelles samarbejde i den enkelte sag.

 

Samarbejdspartnere

 • Skive Kommune (Projektpartner)
 • VIA University College (leder)

Sep. 2020: Nielsen, M. B. og Weissschädel, S. Projektoplæg og fund præsenteret på NUVO konference

01/01/16 → 31/12/17 Videnmedarbejder i i program 1.1. Professionsdidaktik, projekt Praksisforankrede og samskabende professionsbachelorprojekter

Nielsen, B. L., Nielsen, O., Hedegaard, K., Weissschädel, S. & Sørensen, T.

 

Praksisforankrede og samskabende professionsbachelorprojekter. Formålet med projektet har været at opnå øget indsigt i potentialerne for fælles læring og værdiskabelse gennem samarbejdsprojekter, hvor studerende og praksis samarbejder med deres forskellige kompetencer om en fælles målsætning

Beskrivelse

Delprojekt: ”At blive til som studerende”

Projektet handler om det første studieår for pædagogstuderende. Projektet er orienteret mod den ”transformation” der gerne skulle ske i de studerendes tilblivelse ”som studerende” fra at de træder ind på uddannelsen ”som elever”.

Dette er centralt for alle (professions) uddannelser og målet er at udvikle forståelser og tilgange der vil kunne anvendes bredt. Afsættet er dog et konkret nydesignet forløb ”StudieKRÆS”.

Det er vigtigt at arbejde med hvordan man ”bliver til som studerende” fordi de måde uddannelser er struktureret og organiseret på, kræver udvikling af de studerende kompetencer til at arbejde innovativt, selvstændigt i rammesat studie

Projektet undersøger hvad der er betydningsfuldt for de studerende i deres første studieår. Hvad er særligt betydningsfuldt for at de oplever sig som, oplever de kan honorere krav og forventninger som implicitte studerende (Ulriksen 2014)

Projektdeltagere og projektansvarlig

Weissschädel, S. (pædagoguddannelsen) projektansvarlig og Nielsen, B. L.  (læreruddannelsen) sparringspartner.

2018 - 2023 Projekt: Reform of Early Childhood Education Eastern Europe (REFEE)

The objective of the REFEE project is to develop Early Childhood Education in Poland, Bulgaria, Slovakia and Hungary.

The ambition is to influence positively national awareness in these countries about the importance of high quality in  Early Childhood Education for the benefit of lives of children here and now – and for the development of their well-being, competencies and skills in the future.

Activities and methods

The fundamental idea in this project is to develop the quality of pedagogy in one institution in each country to show concretely what high quality is and to communicate this to important stakeholders and media in each country. The activities in each sub-project in the four countries includes coaching of management in supporting change process, 24 courses to train staff groups in pedagogy including a practice oriented study visit to Denmark and a redesign of the physical lay-out of the indoors and the outdoors of the targeted institution. Along with the ongoing training of staff groups in each of the four countries a researcher from VIA is studying the change processes to document change and give ongoing feedback to VIA experts about this.

VIA expert associate professor Sine Weissschädel, associated with institutions in Poland and Slovakia. 3 years in each country

Teaching areas: Pedagogy, psychology, children wit special needs, aesthetics organization, management and coorperation

2016 - 2018   Videnmedarbejder i det internationale medarbejder team på pædagoguddannelsen.

Deltagelse i underviserworkshops for hold med internationale studerende ved Den internationale uge, Campus Vives, Kortrijk, Belgien. Der var krav om eksperimenterende wokshops og bidrage til nye måder at undervise på.

Workshop 2017 (nov): Graphic Facilitation - visualize your presentations, dialogs and education          

Workshop 2016: Lifestories and animation

2015-2016      FOU Videnmedarbejder i program 4.3. Æstetik, leg og medier. Et selvstændigt projekt, som handlede om hvordan fortælling, billedfag og hvad en usynlig ven kan bidrage til elevens arbejde med blandt andet dansk, i en 0. klasse. Der var samarbejde med praksis ud fra en kritisk psykologisk forståelsesramme. Jeg undersøgte elevernes deltagelsesmuligheder, udvikling af handleevne og handlebetingelser i klassen. Projektet havde også et systemisk og narrativt perspektiv ift. at undersøge børnenes narrativer og udpakning af nye identitetskonklusioner.

Arbejdsområder

2014 -            Mentor for særligt udfordrede studerende på uddannelser tilknytte Campus Viborg Pædagoguddannelse, Pædagogisk Assistent og The Animation Workshop. De studerende er diagnosticeret indenfor: angst, depression, stress, autisme, ADHD og social fobi.

 


Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Systemisk og narrativ terapeut, Samtalepraksis, Systemisk og narrativ samtalepraksis, Multiversitetet, Aarhus

2010

Dimissionsdato: 31 jan. 2012

Pædagogisk psykologi, Kandidat i pædagogisk psykologi, ”Udvikling og udvidelse af specialepædagogisk praksisfelt, med henblik på udvikling af sociale kompetencer for børn diagnosticeret med ADHD”, Danmarks Pædagogiske Universitet

20052009

Dimissionsdato: 1 okt. 2009

Ansættelser

Pædagogisk psykologisk konsulent, Selvstændig konsulentvirksomhed Immanens

2008 → …

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • speialpædagogik
 • Skoler, fag og institutioner
 • ADHD
 • Børn og unge
 • specialpædagogik
 • Deltagelse
 • kritisk psykologi
 • social læringsteori
 • Systemisk tilgang
 • Narrativ tilgang
 • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
 • Sparring
 • Forandringsprocesser
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • Professionsdidaktik
 • Æstetik, design og medier
 • Kreative processer
 • Kreative udtryksformer

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Sine Weissschädel er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler