Billede af Sisse Schaldemose
20162020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er ansat som adjunkt ved socialrådgiveruddannelsen på VIA University College og har været det siden januar 2016. Min primære interesse og erfaring ligger indenfor beskæftigelsesområdet.

Jeg er for nuværende i gang med et forskningsprojekt sammen med Anders Bøggild Chirstensen og Else Marie Dalgaard Frandsen med arbejdstitlen: "Incitamentsrettet socialt arbejde – et studie af 225 timers-reglen og sanktioner i den professionelle frontlinje." Forksningsprojektet har til formål at undersøge hvordan frontmedarbejdere agerer når hun/han iværksætter en incitamentsrettet beskæftigelsesindsats nærmere bestemt i form af 225 timers reglen samt sanktionsbestemmelser på kontanthjælpsområdet. Forskningsprojektet har fokus på frontmedarbejderen i beskæftigelsessystemet, mere specifikt frontmedarbejdernes arbejde og møde med borgeren og konsekvenserne af frontmedarbejdernes arbejde.

Forskningsprojektet forventes afsluttet ultimo 2019.

Jeg har tidligere deltaget i et forskningsprojekt  sammen med Finn Amby med arbejdstitlen "Fra erhvervsevne til arbejdsevne" der undersøgte hovedlinjerne i udviklingen af reglerne om førtidspension fra 1993 til 2013 med særlig vægt på ændringen af tildelingskriteriet fra erhvervsevne til arbejdsevne.

Formålet med projektet var at belyse hvorvidt ændringen i kriteriet kan antages, at være udtryk for en generel udvikling i forsørgelsespolitikken.

Projektet tog udgangspunkt i følgende forskningsspørgsmål:

Hvilke karakteristika ses der i ændringerne i tildelingskriterierne for førtidspension fra 1993 til 2013? samt hvilke motiver kan der identificeres bag ændringerne, og hvilke rolle spiller paradigmeskiftet i den generelle social- og beskæftigelsespolitik i denne sammenhæng? Forskningsprojektet blev afsluttet ultimo 2017.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Jura, Master of social welfare regulation, Aarhus Universitet

1 sep. 20101 okt. 2012

Dimissionsdato: 1 okt. 2012

International Linje, Professionsbachelor socialrådgiver, Den Sociale Højskole, Aarhus

1 sep. 200124 jan. 2005

Dimissionsdato: 24 jan. 2005

Systemisk og narrativ teori og praksis, Supervisor, WIOL, Århus

20062008

Ansættelser

Konsulent/socialrådgiver, Jysk Psykologcenter

1 apr. 201231 dec. 2015

Borgerrådgiver, Silkeborg Kommune

20 maj 201130 nov. 2011

Faglig koordinator, Aarhus Kommune

1 jun. 200731 dec. 2015

Socialrådgiver, Norddjurs Kommune, Jobcentret

1 feb. 200530 maj 2007
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.