Billede af Stine Berg Sørensen

Stine Berg Sørensen

Cand. jur, Master of Laws (LLM)

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Juridisk rådgivning af særligt udsatte borgere

Ledelse

Projektledelse, herunder koordinering og udmøntning af boligsociale indsatser, hvor der arbejdes med udvikling og implementering af metoder i udsatte boligområder med fokus på særligt udsatte borgere. Udvikling og implementering af milepælsplaner, målopfyldelser og politiske effektmål.

Formidling, herunder undervisning

Tværfagligt og tværprofessionelt arbejde

Organisatorisk udvikling/læring

Økonomisk rådgivning, herunder særligt i forhold til gældsafvikling, skatteforhold, og formidling af relevant lovstof på beskæftigelsesområdet i forhold til økonomiske konsekvenser/muligheder.

Personaleledelse

Administration og økonomistyring, herunder opfølgning på budgetter og regnskaber, kursusadministration, udformning af indstillinger og beretninger til politisk niveau, sagsopretning i databaser, pulje-/fonds-ansøgninger, evalueringer samt undersøgelser

Undervisning

Socialrådgiveruddannelsen - grunduddannelsen:

1. semester - Sociale problemer og socialt arbejdes praksis og socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

2. semester - Socialt arbejde på beskæftigelsesområdet og Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

Modul 8 - Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

Samarbejde på tværs  - samarbejde om unges tilværelseskompetencer

Modul 10 - Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

Valgmodul F - Diversitet

Bachelor-vejledning

Efter-videreuddannelse (EVU)

Diplom i socialformidling - Tilvalgsmodul 5 - Beskæftigelse

Diplom i socialformidling - Modul 2 - Metodevalg i praksis

Diplom i socialformidling - Modul 3 - Samarbejde, retlige rammer og organisering 

Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker - modul om koordinering af komplekse forløb med diabetes

Forsknings- og udviklingsområder

1. Udvikling af grunduddannelsen - sammentænkning af modul 3+4 (Socialt arbjede på beskæftigelsesområdet og socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap) 2020-2021

2. Udvikling af grunduddannelsen - Sommerskole 2021

3. Udvikling af grunduddannelsen - Praksisrum for læring 2021

4. Borgerinddragelse i et borgerperspektiv - Forskningsprojekt 

5. Juridisk perspektiv på helhedssyn - Forskningsprojekt 

 

Arbejdsområder

Projektarbejde - projektkoordinator i VIADEM

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Diplom i ledelse, Ledelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

22 jan. 201215 dec. 2015

Dimissionsdato: 15 dec. 2015

Cand.jur, Jurist, Aarhus Universitet

1 sep. 20021 feb. 2008

Dimissionsdato: 4 feb. 2008

Ansættelser

Projektchef, Boligkontoret Fredericia

1 jun. 201531 okt. 2018

Projektleder, Boligkontoret Fredericia

1 aug. 201431 maj 2015

Beskæftigelseskonsulent, Boligkontoret Fredericia

1 okt. 201031 jul. 2014

Forbrugerjurist, e-handelsfonden

4 feb. 200830 sep. 2010

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Udsatte boligområder
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Uddannelse, professioner og erhverv