Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Juridisk rådgivning af særligt udsatte borgere

Ledelse

Projektledelse, herunder koordinering og udmøntning af boligsociale indsatser, hvor der arbejdes med udvikling og implementering af metoder i udsatte boligområder med fokus på særligt udsatte borgere. Udvikling og implementering af milepælsplaner, målopfyldelser og politiske effektmål.

Formidling, herunder undervisning

Tværfagligt og tværprofessionelt arbejde

Organisatorisk udvikling/læring

Økonomisk rådgivning, herunder særligt i forhold til gældsafvikling, skatteforhold, og formidling af relevant lovstof på beskæftigelsesområdet i forhold til økonomiske konsekvenser/muligheder.

Personaleledelse

Administration og økonomistyring, herunder opfølgning på budgetter og regnskaber, kursusadministration, udformning af indstillinger og beretninger til politisk niveau, sagsopretning i databaser, pulje-/fonds-ansøgninger, evalueringer samt undersøgelser

Undervisning

Socialrådgiveruddannelsen - grunduddannelsen:

1. semester - Sociale problemer og socialt arbejdes praksis og socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

Modul 4 - Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

Modul 8 - Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

Modul 10 - Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

Valgmodul F - Diversitet

Bachelor-vejledning

Efter-videreuddannelse (EVU)

Diplom i socialformidling - Tilvalgsmodul 5 - Beskæftigelse

Diplom i socialformidling - Modul 2 - Metodevalg i praksis

Diplom i socialformidling - Modul 3 - Samarbejde, retlige rammer og organisering 

Forsknings- og udviklingsområder

1. Udvikling af grunduddannelsen - sammentænkning af modul 3+4 (Beskæftigelse og Voksne-udsatte)

2. Borgerinddragelse i et borgerperspektiv - Forskningsprojekt

  • Projektet har fokus på den juridiske ramme i Retssikkerhedsloven § 4, dennes indhold, udstrækning og sammenspil med materiel ret. Det socialretlige område inden for myndighedsudøvelse er i særlig grad præget af hensyn til borgerens retssikkerhed i form af inddragelse, herunder ansvarlig-gørelse af borgeren. Dette er således et særligt element i flere metodiske redskaber, som anvendes i kommuners sagsbehandling. Et eksempel herpå er fx Voksenudredningsmetoden, som i år 2020 er blevet skærpet i forhold til borgerinddragelsen. På det socialretlige område reguleres borgerinddragelse ved lov – ud over den generelle lovbestemmelse i RSL § 4, er der også bestemmelser herom i fx Serviceloven, herunder SEL § 141. Men der er også områder inden for socialt arbejde, hvor borgerinddragelsen ikke direkte er reguleret i materiel ret, og derfor må tolkes i overensstemmelse med bl.a. Retssikkerhedsloven og andre retskilder, herunder lovforarbejder.

 

Arbejdsområder

Projektarbejde - projektkoordinator i VIADEM

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Diplom i ledelse, Ledelse, UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

22 jan. 201215 dec. 2015

Dimissionsdato: 15 dec. 2015

Cand.jur, Jurist, Aarhus Universitet

1 sep. 20021 feb. 2008

Dimissionsdato: 4 feb. 2008

Ansættelser

Projektchef, Boligkontoret Fredericia

1 jun. 201531 okt. 2018

Projektleder, Boligkontoret Fredericia

1 aug. 201431 maj 2015

Beskæftigelseskonsulent, Boligkontoret Fredericia

1 okt. 201031 jul. 2014

Forbrugerjurist, e-handelsfonden

4 feb. 200830 sep. 2010

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • Udsatte boligområder
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Uddannelse, professioner og erhverv
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.