Billede af Stinne Østergaard Poulsen
20102024

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

I mit arbejde undersøger jeg krydsfeltet mellem sociologi og jura på asyl-, migrations- og integrationsområdet.

Hvilke konsekvenser får lovændringer og skiftende syn på menneskerettigheder og legitim migration for såvel flygtninge og migranter og det daglige sociale arbejde i velfærdsstaten? Hvordan håndterer velfærdsprofessionelle en samfundsudvikling, hvor en voksende gruppe i befolkningen tildeles færre rettigheder og vanskeligere sociale vilkår end majoriteten? Hvordan udvikles tidssvarende kritiske og praktisk brugbare teoretiske begreber og forståelsesrammer til at udføre og kvalificere velfærdsarbejde i det danske asyl- og integrationslandskab.

Aktuelt undersøger jeg hvorvidt og hvordan paradigmeskiftet i dansk asyllovgivning, hvor midlertidighed nu karakteriserer flygtninges opholdstilladelse og fremtidsudsigter, ændrer praksis i socialt arbejde med nyankomne flygtninge. Senest har jeg samlet data vedrørende de syriske børnefamilier, der har mistet deres opholdstilladelse i 2021.

Tidligere har jeg undersøgt børns trivsel og socialfaglige benspænd på asylcentre i krydsfeltet mellem udlændingeloven og serviceloven, menneskeretlige perspektiver i socialt arbejde med uledsagede, mindreårige asylansøgere fra Nordafrika med gadeorienteret adfærd samt forståelseskategorier og rimelighedsbetragtninger blandt pædagogisk personale på opholdssteder for unge flygtninge. Derudover har jeg beskæftiget mig indgående med troværdighedsvurderinger foretaget af sagsbehandlere og dommere i den danske asylprocedure med særlig fokus på kulturforståelser og magtforhold.  

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Sociologi, Cand.scient.soc, Københavns Universitet

20062013

Socialwissenschaft, Erasmusstuderende, Humboldt University

2009

Ansættelser

Ekstern underviser, School of Business and Social Sciences

jan. 2017dec. 2017

Ekstern underviser, Københavns Universitet

jan. 2015jan. 2016

Juridisk rådgiver, Dansk Flygtningehjælp

20122018

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold
  • asyl ansøgere
  • flygtninge
  • flygtningebørn
  • magt
  • Integration, flygtninge

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Stinne Østergaard Poulsen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler