Billede af Susanne Bregnbæk
20032021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet antropolog fra Københavns Universitet og jeg beskæftiger mig med udsatte børn og familier, tidlig indsats, migration og nytilkomne børn og familiers møde med den danske velfærdsstat. Jeg underviser på dagtilbudsspecialiseringen og bidrager til videreuddannelsen. Forskningsmæssigt arbejder jeg ud fra en kritisk fænomenologisk tilgang og med udgangspunkt i etnografiske metoder. Inde jeg blev ansat på KP har jeg beskæftiget mig indgående med kinesiske samfundsforhold, herunder forholdet mellem børn/unge, familier og stat i Kina samt højere uddannelse.

Forsknings- og udviklingsområder

Jeg arbejder i øjeblikket på et forskningsprojekt om forholdet mellem tid, tillid og timing i tidlige indsatser i udsatte boligområder. Jeg er ph.d. i antropologi fra Københavns Universitet (2010) og har beskæftiget mig med uddannelse, generationer, forholdet mellem familie og stat, migration og tidlig indsats. Jeg har foretaget feltarbejde i Kina, Cuba og Danmark. Min afhandling handlede om højere uddannelse som indgang til eksistentielle dilemmaer imellem unge og deres forældre såvel som imellem unge og den kinesiske stat. Jeg har tidligere beskæftiget mig med mødet mellem nytilkomne børn og familier og danske daginstitutioner.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

ph.d., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 10 maj 2010

Ansættelser

post-doc, Institut for Antropologi

20102016

forskningsassistent

20042005