Billede af Tanja Grøn Damsgaard

Tanja Grøn Damsgaard

20152019

Publikationer pr. år

Personlig profil

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Forsknings- og udviklingsområder

Mit forskningsområde er velfærdsprofessionelt arbejde med flygtninge, indvandrere og etniske minoriteter, dette med fokus på forskning i feltet den flerkulturelle skole

Aktuelt er jeg i gang med en videnskabssociologisk undersøgelse af forskningsfeltet den flerkulturelle skole i et tidshistorisk perspektiv for at undersøge, hvilke selvfølgelighedsfortællinger der gør sig gældende inden for feltet. Med afsæt i denne videnskabssociologiske undersøgelse er ambitionen at kunne skabe et udblik som baggrund for metodiske overvejelser inden for feltet den flerkulturelle skole og derved bidrage med en kvalificering af og metarefleksion ift. forskningen inden for det givne felt.

Arbejdsområder

Adjunkt og pædagogisk konsulent indenfor områderne interkulturel pædagogik, dansk som andetsprog og professionelle læringsfællesskaber.

Underviser blandt andet i PD-modulerne pædagogik i det interkulturelle samfund, kulturbegreber og interkulturel kommunikation, dansk som andetsprogsvejledning og andetsprogspædagogik.

Afholder kurser, oplæg og workshops om interkulturel pædagogik, ressourceorienteret forældresamarbejde, dansk som andetsprog, sprogbaseret undervisning og den sproglige dimension i alle fag.

Facilitering af implementeringsprocesser på flere skoler omkring professionelle læringsfællesskaber

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Pædagogisk sociologi, Kandidat, Cand. pæd. i pædagogisk sociologi, Aarhus Universitet

1 sep. 20153 jan. 2018

Dimissionsdato: 3 jan. 2018

Ansættelser

Pædagogisk konsulent, Horsens Kommune

1 aug. 201731 aug. 2018

Folkeskolelærer, Horsens Kommune

1 aug. 200631 aug. 2015

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Interkulturel pædagogik
 • migration
 • indvandrer
 • flygtninge
 • interkulturalitet
 • Interkulturel kompetence
 • mangfoldighed
 • andetsprogspædagogik
 • andetsprogstilegnelse
 • dansk som andetsprog
 • flersprogede børn og elever
 • tosprogede børn og elever
 • Flersprogethed
 • Dansk som andetsprog i fagene
 • Ressourceorienteret forældresamarbejde
 • videnskabssociologi