Billede af Thea Birch Ransby

Thea Birch Ransby

cand.scient.san

20192020

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

Videnskabelig artikel til internationalt tidsskrift (Hand Therapy)

Jeg arbejder aktuelt på en videnskabelig artikel som forventes publiceret i 2019.

Videnskabelig assistent

Færdiggøre projekt “Validitet og responsiveness af undersøgelsesredskabet AMPS til patienter i ambulante genoptræningsforløb efter håndrelaterede skader” (specialeprojekt) vha. midler fra etf.

Speciale på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Titel: Validitet og responsiveness af undersøgelsesredskabet Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) til patienter i ambulante genoptræningsforløb efter håndrelaterede skader

Specialet er lavet i samarbejde med ergoterapien på Regionshospitalet Silkeborg. Jeg har været projektleder for projektet samt været med til at udtænke og opsætte det. Projektet har indbefattet udarbejdelse af deltagerinformation,opsætning af indtastningsdatabase og indtastningsarbejde,dataanalyse samt afslutningsvis udarbejdelse af speciale.

Abstractet for specialet blev optaget til posterpræsentation på FESSH kongres i København i juni 2018 (Peer-review) og abstractet for det færdige projekt blev optaget til posterpræsentation på IFSSH-IFSHT kongres i Berlin juni 2019. 

Protokol og projektopgave på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Udarbejdelse af protokol på 3. Semester “Børns oplevelse af inddragelse i forældres rehabilitering efter hjerneskade”

Protokol og projektopgave på 1.+2. semester udarbejdet på baggrund af eksisterende data fra et tidligere udført RCT-studie “Modificerer uddannelsesniveau effekten af kognitiv adfærdsterapi til patienter der gennemgår en stivgørende rygoperation”

Arbejdsområder

Jeg har hovedsageligt arbejdet indenfor det neurologiske område, primært på akut apopleksi, men også på almen neurologisk afd, intensiv afdeling og de neurokirurgiske afdelinger. Jeg har lavet forskellige udviklingsopgaver bl.a. klarlagt hvilke undersøgelsesredskaber, der anvendes til at afdække kognitive udfald ved patienter med akut apopleksi i norden mhp. at finde et egnet undersøgelsesredskab. 

Opgaver

 • Ergoterapeutiske ansvar for patientforløb
 • Vurderet patientens rehabiliteringsbehov i tæt samarbejde med læge, sygeplejerske og fysioterapeut og hvis relevant i samarbejde med neuropsykolog og logopæd. 
 • Lavet plan for det videre forløb
 • Varetaget den ergoterapeutiske genoptræning under indlæggelsen 
 • Undervisningsopgaver
 • Vejlede studerende og pårørende 
 • Speciale ansvarlig ergoterapeut

 

Udbytte

 • Erfaring med at strukturere egne arbejdsopgaver og løbende tilpasse denne til patientens behov og patientflowet i afdelingen
 • Erfaring med at arbejde under travle forhold
 • Vejlede og rådgive patienter og pårørende herunder tale med personer i krise
 • Erfaring med at vurdere rehabiliteringsbehov 

 

 

Kompetencer

Kurser

2015 og 2016 Udviklet kursus omkring dysfagi til ergoterapeuter. Kursusleder på disse kurser. Tina Hansen (MSc.OT, ph.d.) og Karin Lambertsen(ledende overlæge ØNH afdelingen) underviste på disse kurser. 

05/2015 A-ONE certificeret 

05/2014 Cognitive rehabilitation workshop ved Kit Malia og Anne Brannagan

02/2011 FOTT grundkursus 

08/2008 Kursus om skulderproblemer ved hemiplegipatienten ved Birgitte Gammeltoft

 

Temadag

11/2015 EFS forskning og AMPS FNE workshop "Occupation-centred, occupation-based, occupation-focused: Same, same or different?! ved Anne G. Fisher 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Sundhedsfaglig kandidat i rehabilitering, Cand.scient.san , Validitet og responsiveness af undersøgelsesredskabet Assessment of Motor and Process skills (AMPS) til patienter med håndrelaterede skader, Aarhus Universitet

sep. 2016jun. 2018

Diplommodul Koordinering af patientforløb, VIA University College

2011

Professionsbachelor i ergoterapi, "Ledbeskyttelse til patienter med rheumatoid artrit - gør en forskel". Projektet bestod af en kvantitativ del bestående af en spørgeskemaundersøgelse med 83 deltager samt en kvalitativ del med 3 interview. Abstract fra bachelor projektet er optaget i Scandinavian Journal of Rheumatology - abstract supplement - 32ND Scandinavian Congress of Rheumatology.

feb. 2004jun. 2007

Ansættelser

Videnskabelig assistent, Hospitalsenhed Midt, Regionshospitalet Silkeborg

aug. 2018sep. 2018

Gæsteunderviser, VIA University College

jan. 2016jun. 2016

Ergoterapeut neurologisk gruppe, Aarhus Universitetshospital

sep. 2009okt. 2018

Ergoterapeut genoptræningsafdeling, Aarhus Universitetshospital

jul. 2007aug. 2009

Emneord

 • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
 • neurologi og neurorehabilitering
 • kvalitetsudvikling
 • psykometri
 • kvantitaitve metoder

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Thea Birch Ransby er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Netværk

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller