Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Projektledelse: Professionel
Networking: Professionel

Emneord

 • casestudie
 • identitet
 • feltarbejde
 • pædagoguddannelsen
 • undervisning
 • teori-praksis
 • forskning
 • læring
 • videnskabsteori
 • organisationsudvikling
 • humanistiske fag
 • analyse
 • interviewundersøgelser
 • metode
 • projektledelse
 • diplomuddannelser
 • interkulturelle forhold
 • interview
 • innovativ undervisning
 • metodelære
 • blended learning
 • evaluering
 • vejledning
 • litteraturstudier
 • hermeneutisk metode
 • professionsidentitet
 • undersøgelsesmetodik
 • professionsdidaktik
 • kvalitativ metode
 • blended learning
 • professionsuddannelser
 • aktionsforskning
 • aktionslæring