Intet billede af Thomas Olsen

Thomas Olsen

Mag.art. i Nordisk litteratur og BA i film- og medievidenskab fra Københavns Universitet

20092015

Publikationer pr. år

Personlig profil

Præsentation

Jeg har siden midten af 1990´erne arbejdet med og undervist i stort set alle områder af danskfaget på læreruddannelsen og anser det i øvrigt for en væsentlig kompetence for dansklærere - ikke mindst i folkeskolen - at de kan arbejde tværdisciplinært med faget.

I en lang årrække har jeg på efter- og videreuddannelsesområdet særligt beskæftiget mig med tre didaktiske aspekter af danskfaget. For det første mediedimensionen af danskfaget og den til stadighed voksende stofmængde (flere medier, flere genrer, flere hybridgenrer osv.). For det andet danskfagets innovative potentiale og fagets placering mellem tradition og udvikling. For det tredje langsigtet, systematisk planlægning inden for danskfaget (årsplaner, treårsplaner m.v.) med særligt fokus på implementering af mål, progression, variation, differentiering m.v.

Siden efteråret 2019 har jeg deltaget i et tværinstitutionelt samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, Station Next og Det Danske Filminstitut med henblik på at udvikle et nyt specialiseringsmodul om film og levende billeder på læreruddannelsen. På længere sigt er ambitionen at udvikle en mere formaliseret uddannelse til folkeskolens valgfag ’Filmkundskab’.

Arbejdsområder

Læreruddannelsen - såvel grunduddannelsen som efter- og videreuddannelsen

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

BA, Københavns Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2008

Mag.art., Københavns Universitet

Dimissionsdato: 30 jun. 1993

Ansættelser

Lektor, Frederiksberg Seminarium

1999 → …

Adjunkt, Frederiksberg Seminarium

19951999