Personlig profil

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Modersmål
Sprog: Spansk
Niveau: Forhandlingsniveau

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Professionel
Ledelse: Professionel

Forsknings- og udviklingsområder


Jeg er optaget af meningsskabelse, organiseringsprocesser og ledelse. Jeg er igang med at lave et review af internationale studier af Sensemaking og ledelse. Det vil på den ene side munde ud i praktiske og konceptuelle anbefalinger til ledere - særligt i profesionsformede organisationer. På den anden side vil reviewet munde ud i anbefalinger til tilrettelæggelse af forskning i Sensemaking og ledelse.

Jeg deltager aktivt i Netværk for Design af Robust Organisationsforandring (NDRO) forankret på RUC. I den forbindelse undersøger jeg koblingen mellem sensemakingprocesser og organisatorisk robusthed.

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

EMCC Certificeret Coach, Rambøll

20112012

Dimissionsdato: 1 nov. 2012

Ph.D., "Sense frm Silence - A Basis for Organized Action?", Copenhagen Business School

20012008

Dimissionsdato: 1 nov. 2008

M.Sc., Copenhagen Business School

19932001

Dimissionsdato: 1 nov. 2001

B.Sc., Copenhagen Business School

19891992

Dimissionsdato: 1 nov. 1992

Andet, Copenhagen Business School

… → 2016

Andet, Copenhagen Business School

… → 2016

Andet, Copenhagen Business School

… → 2014

International Organizational Behavior in Healthcare Conference, SHOC Society for Studies in Organizing Healthcare

… → 2014

Andet, Copenhagen Business School

… → 2013

Seminar, Forskningsnetværk for patientsikkerhed og kvalitet i sundhedssektoren

… → 2010

JCI Joint Commission International Executive Briefing, JCI, Genoa

… → 2009

Akkrediteringsuddannelse for hospitalernes centrale kvalitetsstabe, Region Hovedstaden

… → 2008

Ansættelser

Lektor, Professionshøjskolen Absalon

1 sep. 2016 → …

Forfatter og konsulent til udvikling af undervisningsmateriale, Samfundslitteratur

4 jan. 20161 sep. 2016

Fagkoordinator, underviser, Copenhagen Business School

20136 dec. 2016

Kvalitetschef, Herlev Hospital

20082011

Ph.D. stipendiat, Copenhagen Business School

20012008

Teamleder og produkchef, Thomson Financial Services, Dublin

19951998

Emneord

  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Sensemaking
  • Weick
  • Processuel organisering
  • Organisationsteori
  • Organisation og Ledelse
  • Sundhedssektoren
  • Meningsskabelse
  • Coaching