Intet billede af Torben Pedersen

Torben Pedersen

Cand. Oecon., Adjunkt, Økonomisk Konsulent

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ledelse, 17 Bussiness Unit ansvar

Økonomistyring, Enheder/projekter fra 1,2-120 mia. kr. Ansvarlig for typisk 5-7 mellemstore virksomheder (> 1 mia. kr.) samtidig og udvikling i deres økonomiske styringsredskaber og metoder

Systemudvikling, MIS, LIS & AI, Projekter, ca. 4000-25.000.000 records pr. dg. (herunder størst i DK datamængde), herunder anvendelser som: (1) Økonomi & Ressourcestyrings system AIRBUS (lille til 7.000 mands arbejdsfordeling), (2) ABC koncern system udvikling (2,5 mio. records og 40 mia. allokeringer/ellimineringer/konsolideringer, største i DK), (3) Takserings system FIKS til DK & USA (25 mio. records pr.dg. i DK), (4) Teledatasystem STAFET for: Tekniske trafik forskning, Transfer Pricing, Udlandsafregning, Markedsføringsviden, Myndighedsstatistik, Prisstrategiske formål etc., (5) Projekt Datakvalitet & Ny Logisk Datastruktur kaldet CUBE, (6) Ny 3-delt Takststruktur efter Ministeriets Hvidbog (jf. Teleteknik 1990), (7) Medical launch & Inventory control system MICL, (8) Budgetstyrings- og kvalitetskontrol system SANDBUK, (9) Fag & Time Allokeringssystem FATIMA til uddannelser (kun ca. 1.600 records)

Strategisk Forretningsudvikling, Speciale i Defining the Bussiness, og anvendt som: (1) Formand for 14 mands markeds prognoseudvalg (for ca. 90 mia.kr.), (2) Strategisk senior specialist og systemudvikler på takserings- og prissætnings politikker (strukturer, principper og metoder), (3) Strategisk udvikler af Transfer Pricing og IA komplekset, (4) Økonomisk & juridisk strateg på 2. og 3. operatør regulatoriske udbudsområder ift. Ministeriet (f.eks. Samtrafik, Rå kobber, Service Provider, Duet og ONP-lovgivnigerne), (5) Strategisk arkitekt bag EU's ONP direktiv og konsulent for Dutch Telecom og Telenord herom, (6) Strategisk konsulent for LM Ericssons udvikling af floating flag centralhardware, (7) Strategisk/politisk medlem i de 10 centrale års udvalg til Tjenesteredegørelser på alle 120 mia. kr's hovedforretningsområder til Ministeriet, (8) Alm. strategi indlæg i små 1,4 mia. kr. firmaer

Ansættelser

Underviser, AMU kursuscenter

Logistik, Arla Foods

HR headhunter, Buntzen & Hagemann Consulting

Afdelingschef og Dir.konsulent, Fyns Telefon A.m.b.a.

Afdelingsleder og Øk.Kons., LK Radio, TV og Film

Underviser, LedelsesAkademiet Lillebælt

Logistik & Produktion, NASSAU DOORS A/S

Økonomichef, PHØNIX, Trelleborg Group

CFO & CPo Scandinavia, SANDOZ & HEXAL medicals & generica

Salg & Administration, SHELL A/S

Projektleder & Senior Konsulent, TDC

Kontorchef, TDC

Økonomichef, Taarup Kverneland Group A/S

Logistik & Produktion, VELUX A/S

Emneord

 • erhvervsuddannelser
 • ledelse
 • faglighed
 • kvalitetssikring
 • fastholdelse
 • salg
 • diplomuddannelser
 • human Ressource (HR)
 • international politik
 • markedsføring
 • vejledning
 • mediejura
 • driftsøkonomi
 • forbrug
 • akademiuddannelser
 • konflikthåndtering
 • organisationsteori
 • økonomi
 • matematik
 • informationssøgning
 • efteruddannelse
 • stakeholders
 • biblioteker
 • teams
 • ungdomsuddannelser
 • kommunikation
 • it
 • oplevelsesøkonomi
 • risk management
 • globalisering
 • organisationsudvikling
 • management
 • coaching
 • eu
 • projektledelse
 • pædagogisk praksis
 • markedskommunikation
 • samfundsvidenskabelige fag
 • kultur
 • lean
 • strategi
 • tekniske hjælpemidler
 • politik
 • undervisningsdifferentiering
 • value chain management
 • programmering
 • digitalisering
 • implementering
 • brugerundersøgelser