Personlig profil

Præsentation

Jeg er uddannet psykolog og forsker med særlig interesse i børns udvikling. Jeg er særligt optaget af, hvad der former og driver børns udvikling – og hvordan vi bedst understøtter børn i deres udvikling.

Min forskning har tidligere centreret sig om førskolebørns kognitive udvikling, og i min ph.d.-afhandling undersøgte jeg udviklingen af hukommelse ved børn i alderen 2-4 år, hvor formålet var at blive klogere på, hvordan vi får adgang til små børns erindringer. Forskningsmæssigt har jeg primært beskæftiget mig med kvantitativ metode, men har også erfaring med kvalitativ metode. Derudover har jeg også terapeutisk erfaring med behandling af angstlidelser hos børn og unge.

Aktuelt forsker jeg i børn og unge i udsatte positioner, hvor jeg bl.a. er del af et forskningsprojekt, der afdækker, hvordan underretninger om overgreb mod børn bliver håndteret af socialrådgivere. Dette med henblik på at styrke hjælpen til de udsatte børn, for derved at minimere de alvorlige konsekvenser af overgrebene.

Jeg brænder for at formidle forskning (særligt om børns psykologiske udvikling) på en let tilgængelig måde, og holder derfor jævnligt foredrag herom.  

Undervisning

Jeg underviser primært inden for følgende områder:

 • Udviklingspsykologi
 • Klinisk børne- og ungepsykologi
 • Videnskabsteori og forskningsmetode (herunder kvantitativ metode, forskningsetik og kvalitetssikring)

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d. i psykologi, Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 28 okt. 2022

Cand.psych., Aarhus Universitet

Dimissionsdato: 23 maj 2018

Ansættelser

Adjunkt ved Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College

1 jan. 2023 → …

Emneord

 • forskning
 • opdragelse
 • dagtilbud
 • opvækst
 • udsatte børn
 • Børn og unge
 • videnskabsteori
 • kvantitativ metode
 • udviklingspsykologi
 • børnepsykologi

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Toril Sveistrup Jensen er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller