Billede af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Demensbyen i Svendborg

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Demensbyen i Svendborg

  • Niels Bohrs Alle 1

    5230 Odense M

    Danmark

20162021

Publikationer pr. år

Personlig profil

Forsknings- og udviklingsområder

UCL er med i et ambitiøst forskningsprojekt med Svendborg Kommune og Social- og Sundhedsskolen Fyn. Titlen på projektet er "Demensbyens betydning for en hverdag med værdighed, tryghed og selvbestemmelse."

Forskningssamarbejdet mellem Svendborg Kommune og de sundhedsprofessionelle uddannelsesinstitutioner på Fyn løber over 4 år og består af 4 delprojekter.

Delprojekt 1 forløber i årene 2017-2020: "Samspillet mellem de sundhedsprofessionelles kompetencer og og en værdig og meningsfyldt hverdag for borgere med demens i demensbyen/Bryghuset."

Delprojekt 2 forløber i årene 2017-2018:"Fysisk aktivitet og udeliv hos borgere med demens i Svendborg Kommune" 

Delprojekt 3 forløber i årene 2017-2018:"Gode relationer og kommunikation i det borgerinddragede samarbejde mellem borgere med demens, familie, sundhedsprofessionelle og frivillige" 

Delprojekt 4 forløber i årene 2019-2020.

Præsentation

"Samspillet mellem de sundhedsprofessionelles kompetencer og og en værdig og meningsfyldt hverdag for borgere med demens i demensbyen/Bryghuset (delprojekt 1)

Delprojektet har til formål at søge, evaluere og bidrage til implementering af evidensbaseret og opdateret viden om betydningen af personalets kompetencer til pleje og rehabilitering af borgere med demens med vægt på livskavlitet.

- At søge, evaluere og bidrage til implementering af evidensbaseret og opdateret viden om indretning og brug af den kommende demenshave. 

- At søge viden om meningsfulde aktiviteter for borgere med demens, samt udvikle og implementere evidensbaserede arbejdstilgange til at engagere mennesker med demens i meningsfulde aktiviteter. 
 
"Fysisk aktivitet og udeliv hos borgere med demens i Svendborg Kommune" (delprojekt 2)
Det er velkendt, at demens ofte er forbundet med nedsat eller manglende lyst og evne til at tage initiativ til fysisk aktivitet i hverdagen, hvorfor der hos denne gruppe er risiko for følger af inaktivitet. Fysisk aktivitet kan, også hos ældre med en demens, medvirke til at vedligeholde muskelstyrke, kondition og den fysiske funktionsevne, hvilket kan have stor betydning for evnen til at udføre dagligdags aktiviteter. Selvom der i dag ikke findes en kur mod demens, kan man i nogle tilfælde udsætte sygdomsforløbet eller mindske sygdomssymptomer, eksempelvis med tilbud om medicinsk behandling eller fysisk aktivitet (Sundheds- og ældreministeriet 2017). Flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet til borgere med demens og deres pårørende er derfor et vigtigt prioriteringsområde i den nationale demenshandlingsplan 2025 (Sundhedsstyrelsen 2016).

Formål med delprojektet er at 
- At afdække effekt og betydning af et rehabiliteringstilbud inkl. fysisk aktivitet til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende.
- At udvikle, samskabe, implementere og evaluere tilbud om fysisk aktivitet og udeliv til borgere med demens i Demensbyen.
- At skabe mere viden om forhold vedrørende tilbud om fysisk aktivitet til borgere med demens gennem borger- og pårørendeinddragende forskning.
"Gode relationer og kommunikation i det borgerinddragede samarbejde mellem borgere med demens, familie, sundhedsprofessionelle og frivillige" (delprojekt 3)
 Del 1 af dette projekt omhandler at leve med en demensdiagnose - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og relationer mellem borgeren med let demens og sundhedsprofessionelle. 
 Del 2 omhandler rollen som pårørerende til borgere med moderat til svær demens - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og relation mellem pårørende og sundhedsprofessionelle. 
 Del 3 omhandler at være frivillig i Demensbyen - forventninger og ønsker til kommunikation, samarbejde og og relationert mellem frivillige og sundhedsprofessionelle, pårørende og borgere med demens. 

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole Demensbyen i Svendborg er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler

Samarbejde og topforskningsområder i de sidste fem år

Seneste eksterne samarbejde på lande-/områdeniveau. Dyk ned i detaljerne ved at klikke på prikkerne eller