Personlig profil

Kompetencer

Indholdsmæssige fokus, opgaver og ansvar

BUPL forbundshus:Pædagogisk udviklingskonsulent  

 • Politik udvikling og formulering (fremtidigt virke) vedr. pædagogiske forhold.
 • KiD projektet (Kvalitet i Dagtilbud), et samarbejde mellem Socialministeriet, KL og BUPL, deltaget i styregruppen og arbejdsgrupper.
 • Udformning af en Pædagogisk profil for BUPL’s medlemmer på området.
 • Ledelse i daginstitutioner.

KP (UCC):

 • Indgår i forsknings programmet: Pædagogiske arbejde for chancelighed og gode børneliv, under Institut for Pædagoguddannelse
 • Underviser på dagtilbudsspecialisering, tidligere Børn og Unge specialisering (0-6 års området)
 • Kompetenceområdeleder ved Pædagoguddannelsen KP, med fagligtansvar for uddannelsesudvikling, og for at kvalificere, udvikle, facilitere og organisere arbejdet på dagtilbudsspecialiseringen og i underviserteamet – kernegruppe SK2
 • Udvikling af og ansvar for Profil i pædagogisk udvikling ved Pædagoguddannelsen København
 • Uddannelseskoordinator ved Pædagoguddannelsen København med ledelsesansvar. Med faglige og organisatoriske ledelsesopgaver såsom: uddannelses udvikling, ansvar for Profil uddannelsen, time-fagfordeling, skemalægning, sparring og undervisningsplanlægning med teams og undervisergrupper, beskrivelse af studieplaner og uddannelsesplaner, samarbejde med praktikkoordinatorer, eksamenskoordinatorer, studieadministration m.m.
 • Akkreditering af pædagoguddannelsen København
 • Arbejdsopgaver i regi af UCC:
  • Pædagogisk Diplom uddannelse for menighedernes daginstitutioner: Børn og unges læreprocesser
  • Kurser i Pædagogiske læreplaner på CVU København og Nordsjælland i forbindelse med indførelsen af læreplaner i 2004
  • Deltagelse i CVU-arbejdsgruppe vedrørende toninger og profiler

Forsknings- og udviklingsområder

Børn og det pædagogiske personales trivsel i daginstitutioner

Børneliv og hverdagsliv i daginstitutioner

Arbejsliv og arbejsmiljø i daginstitutioner

Pædagogiske læreplaner, dokumentation og evaluering

Studieliv, praksis og pædagoguddannelse

Kropsfænomenologi og kritisk teori

Aktionsforskning og aktionslæring

Børneværksteder

Snap-log metode

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.d., Trivsel i daginstitutionens hverdagsliv, et spørgsmål om det kropslige, kollektive og konfliktuelle

Dimissionsdato: 20 sep. 2019

3 moduler i en master

sep. 2002jun. 2003

Cand.mag. i Pædagogik, Gemeinshaft og Gesellschaft, en forståelsesramme for dobbelthed i daginstitutionen

sep. 1991apr. 1998

Socialepædagog

sep. 1984jun. 1987

Ansættelser

Frie Børnehaver

1 jan. 201231 jul. 2012

BUPL pædagogernes fagforbund

1 aug. 199931 jul. 2004

Askovgårdens Skoleinstitution

sep. 1991jul. 1995

Den Integrerede institution Langebro

19901991

Centralmissionens Vuggestue

jul. 19871991

Emneord

 • Læring, pædagogik og undervisning
 • Læreplaner i dagtilbud
 • Dokumentation
 • Evaluering
 • Aktionslæring
 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • Aktionsforskning
 • kritisk teori
 • Kropsfænomenologi
 • Aktionslæring
 • Børneværksteder
 • Snap-log
 • deltagende forskning
 • Børn og unge
 • TRIVSEL
 • Børneliv
 • hverdagliv
 • legeteori
 • kroppens fænomenologi
 • redundans
 • Anerkendelse
 • Dannelse & didaktik
 • Uddannelse, professioner og erhverv
 • studieliv
 • studerende som medforskere
 • faglighed
 • Dannelse og uddannelse
 • Praksisforskning

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Unni Lind er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler