Billede af Vibeke Østergaard Steenfeldt
1997 …2023

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Flere års erfaring
Administration: Nogen erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Arbejdsområder

Primære arbejdsområder:
Undervisning og vejledning

Øvrige arbejdsområder:
Forskning og udvikling

Forsknings- og udviklingsområder

I min forskning er jeg drevet af en nysgerrighed efter at forstå, hvordan mennesker erfarer de situationer, de er sat i, hvad enten det drejer sig om sygehusindlagte patienter, borgere i eget hjem, pårørende eller sundhedsprofessionelle. Jeg har i mange år haft en særlig interesse for, hvordan sygdom og andre svære livsomstændigheder udfordrer det enkelte menneskes eksistentielle muligheder. Gennem mit ph.d.-projekt har jeg udviklet en ny forståelse af åndelig omsorg, der sigter på at se, hvad der tjener det enkelte menneske bedst. Det vil sige at anerkende, at den syge eller den ældre borger selv kan være medbestemmende for, hvad der er væsentligt, hvordan livet bedst udfoldes under de givne omstændigheder, og hvad der opleves som værdigt i dette menneskes situation. I de seneste år har min forskning primært haft fokus på problemstillinger hos syge og udsatte ældre mennesker og deres pårørende.

 

Jeg har en stærk profil inden for sygepleje og omsorg både som underviser og forsker. Jeg er samtidig en erfaren formidler, hvor formidlingen ud over en række relevante artikler og lærebogsbidrag også tæller adskillelige oplæg og workshops ved nationale og internationale seminarer og konferencer. Desuden har jeg været anvendt som ekspert inden for åndelig omsorg i sygeplejen i en såkaldt trialog, hvorfra der er bragt en artikelrække i tidsskriftet Fag & Forskning udgivet af Dansk Sygeplejeråd.

 

Som sygeplejeske har jeg klinisk erfaring både fra det primære og sekundære sundhedsvæsen.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Ph.D, Roskilde Universitet

… → 22 apr. 2013

ph.d., Hospice - et levende hus, Roskilde Universitet

… → 2013

Cand.cur, Aarhus Universitet

… → 2004

cand.cur., Åndeligt velvære, Aarhus Universitet

… → 2004

PD, Danmarks Lærerhøjskole

… → 1999

Pædagogisk diplomuddannelse, Danmarks Lærerhøjskole

… → 1999

SD, Aarhus Universitet

… → 1995

Sygeplejefaglig Diplomuddannelse , Danmarks Sygeplejerskehøjskole

… → 1995

Sygeplejerske, Ribe Amts Sygeplejeskole

… → 1987

Ansættelser

Lektor, Professionshøjskolen Absalon

21 sep. 1997 → …

Sygeplejelærer, Sygeplejeskolen, Frederiksborg Amt

1 sep. 199720 sep. 1997

Sygeplejelærer, Sygeplejeuddannelsen, Peqqisaanermut Iliniarfik, Nuuk

1 aug. 199531 aug. 1997

Sygeplejerske, 1. assistent og afdelingssygeplejerske, Sygehuse i Varde, Tarm, Ringkøbing, Bispebjerg, Frederikssund samt plejehjemmet Caroline Amalielund i Svendborg

18 maj 198731 jul. 1995

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • eksistentiel og åndelig omsorg
  • fænomenologi
  • ældre
  • Kvalitativ forskning
  • narrative tilgange
  • teknologi i anvendelse
  • duoetnografi

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Vibeke Østergaard Steenfeldt er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
  • 1 Lignende profiler