Billede af Virdina Kulenovic

Virdina Kulenovic

Cand. Scient.

 • Prinsens Allé 2

  8800 Viborg

  Danmark

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Præsentation

 

Profil:

Jeg har interesse, erfaring, teoretisk viden og kompetencer inden for sundhedsuddannelsesområdet, sundhedsvidenskabelig forskning og udviklingsarbejde, hvor evidensbaseret praksis og implementering heraf er i fokus.

Jeg har en stor viden, naturlig interesse og nysgerrighed for evaluering og implementering af innovative, sundheds- og velfærdsteknologiske løsninger i forskellige organisationer, samt hvilke udfordringer, der kan være forbundet hermed. Min erfaring med projektarbejde og ledelse heraf går fra etableringen og planlægningen af forskningsprojektet, til formidling af resultater. Jeg har erfaring med tværfagligt samarbejde både i patientbehandling og forskningsarbejdet, og har derved kompetencerne til at samarbejde både internt og eksternt med relevante samarbejdspartnere.

Spidskompetencer:

 • Reflekterende – Jeg er reflekterende og overvejende i forhold til udførelse af mine arbejdsopgaver, med henblik på personlig og faglig udvikling.
 • Handlekraftig – Jeg er energisk og initiativrig i forbindelse med udførelse af mine arbejdsopgaver.
 • Kvalitetsbevidst – Jeg er bevidst om, at kvaliteten i det arbejde jeg udfører, kan udvikles via refleksion, initiativ, evaluering, tværfagligt samarbejde m.m.
 

Uddannelse:

2011-2013: Cand. Scient. i Klinisk Videnskab og Teknologi – Institut for Medicin og Sundhedsteknologi - Aalborg Universitet

Faglige fokusområder:

Ledelse herunder etablering, planlægning, udførelse, formidling samt evaluering af forskningsprojekter (fokus på brugerdreven innovation)

Ledelse og udførelse af kliniske forsøg

Teoretisk viden om og praktisk anvendelse af Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM)

Teoretisk viden om kultur og struktur i forskellige organisationer

Udvikling, implementering og evaluering af sundheds- og velfærdsteknologi

Viden om pædagogiske og videnskabelige metoder og triangulering heraf

Formidling af resultater

Viden om innovationsprincipper i teori og praksis

Udarbejdelse af publikationer

Teoretisk viden om og praktisk anvendelse af biostatistik

Thesis titel: ”Trivselsskærm – Velfærdsteknologi og socialt netværk hos plejehjemsbeboere”

Faglige fokusområder:

Planlægning og udførelse af brugerdreven innovation

Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere

Planlægning og udførelse af kreative workshops

Anvendelse af den kvalitative metode, herunder dataindsamlingsteknikker

Undervisning i sundheds – og velfærdsteknologiske løsninger

Udvikling og implementering af sundheds – og velfærdsteknologiske løsninger

 

2005-2008: Autorisation som sygeplejerske – Sundheds CVU Nordjylland, University College

 

Erhvervserfaring som færdiguddannet Cand. Scient.:

 Projekt - og Udviklingssygeplejerske på Anæstesi – og Operationsafdeling (2013 – 2014)

 Faglige fokusområder:

 

Nøgleperson i forhold til DDKM2 (Den Danske Kvalitetsmodel), herunder DDKM standarder, instrukser og retningslinjer, Surveys (Intern og Ekstern Survey) samt Audits (Journalaudit og Håndhygiejneaudit) m.m.

Nøgleperson i forhold til DSPD & UTH (Dansk Patient Sikkerheds Database og Utilsigtede Hændelser)

Nøgleperson i forhold til Patientsikkert Sygehus, herunder ansvar for implementering af Kirurgi Pakken (Sikker kirurgi)

Superbruger i forhold til e-Dok (Elektronisk dokumenthåndtering)

Nøgleperson i forhold til EPJ (Elektronisk patientjournal)

Kvalitetskoordinator og tovholder i forhold til afsnittets kvalitetsarbejde og organisation

Nøgleperson i forhold til vurdering af evidensbaseret litteratur

Tovholder i forhold til monitorering af Sikker Kirurgi i klinisk praksis

Medvirkende til planlægning, gennemførelse og implementering af forskningsprojekter

Medvirkende i forhold til udførelse af lokale undersøgelser på Anæstesiafsnittet

 

Adjunkt på VIA University College (2014 – til nu)

Faglige fokusområder:

Undervisning i nedenstående fag:

 • Fagidentitet/Professionsidentitet og Tværfaglighed på modul 5 Viborg/ Thisted
 • Epidemiologi (Intro og Design) og Miljømedicin på modul 5 Viborg/Thisted og Internationalt modul
 • Entreprenørskab og Innovation på modul 5 Viborg
 • Litteratursøgning på modul 5 Viborg
 • Klinisk undervisning i SAKS på Internationalt modul
 • Epidemiologi på netuddannelsen
 • Kvalitative og kvantitative forskningsmetoder (Intro til datatilsyn og Videnskabsetisk komité) på modul 13 i Viborg?
 • Innovationslab? 

Vejledning og eksamination:

 • Vejledning til planlagte og fastlagte studieaktiviteter på modul 5 (herunder tværfaglig uge), 6 og 14
 • Vejleder og eksaminator på modul 5, 6 og 14
 • Vejleder på internationalt modul 5

 Andre funktioner:

 • Medansvarlig for planlægning og afvikling af modul 5 i Viborg
 • Medansvarlig for afvikling af Tværfaglig uge i Viborg
 • Studieforberedelse
 • Evaluering

Undervisning i nedenstående:

 • Ernæringsudfordringer – Teori plus Sim-lab på modul 3 i Viborg og Thisted
 • Refleksion 1. semester
 • Kvalme og opkast modul 3
 • Klinisk undervisning i Sim – lab:

Tema 1, 2, 3 og 4 på modul 2 (Skiftende funktion som underviser og facilitator)

 • Medunderviser/facilitator til fremlæggelse af studieaktivitet på 1. semester og modul 3
 • Facilitator ifht. flipped classroom undervisning i obstipation på modul 3

Vejledning og eksamination:

 • Vejledning til planlagte og fastlagte studieaktiviteter på modul 1, 3, og 14
 • Vejleder og eksaminator på modul 1,3, 4 og 14
 • Åben vejledning på modul 1 og 3
 • Tilbagemelding på skriftlige intern eksamen modul 1
 • Støttevejleder til 1 stud. på modul 3
 • Vejleder og eksaminator til omprøve på modul 3 og 4
 • Vejleder og eskaminator på modul 14 - bachelor

Andre opgaver/funktioner: 

 • Projektbeskrivelse inkl. Litteratursøgning plus motiveret ansøgning
 • Medansvarlig for planlægning og afvikling af klinisk undervisning i Sim – lab på modul 2
 • Studieforberedelse
 • Evaluering

 

Erhvervserfaring som færdiguddannet sygeplejerske:

Kardiologisk afdeling, Sengeafsnit S1 (Juli 2008 – december 2008)

Lungemedicinsk afdeling, Sengeafsnit 6V (December 2008 - 2011)

Vikarsygeplejerske for Adecco (2011 til 2013) på Øre/Næse/Hals afdeling, Hjemmeplejen, Assisterende sygeplejerske på privat ortopædkirurgisk klinik m.m.

 

Faglige fokusområder:

 

Modtagende sygeplejerske (Koordinator)

Ansvarshavende sygeplejerske

Medicinsikkerhedsansvarlig sygeplejerske

Teamansvarlig sygeplejerske

Behandlersygeplejerske

Vejleder for studerende

Tuberkulose undervisningsansvarlig

 

Fagligt udbytte:

 

Overblik i pressede situationer

Uddelegering af arbejdsopgaver

Formidling og undervisning

Tværfagligt samarbejde

Prioritering af arbejdsopgaver

Planlægning og koordinering af den daglige drift

 

Anden relevant erhverserfaring:

Hjemmeplejen - Blæksprutten i Hjørring/Skagen (2004-2006)

Praktikophold i løbet af professionsbachelor i sygepleje:

Ortopædkirurgisk klinik, Sygehus Vendsyssel, Hjørring, afsnit 108 B

Medicinsk afdeling, Sygehus Vendsyssel, Hjørring, Afsnit B2

Hjemmeplejen. Hjørring Kommune, Distrikt Syd, Skovgården

Psykiatrien, Brønderslev Psykiatriske Sygehus, Afsnit 19

Lungemedicinsk Afsnit, Sygehus Vendsyssel, Hjørring, afsnit B5

 

Kurser og IT - kvalifikationer:

2012: Projektledelse – Aalborg Universitet

2013: Designantropologi – fra felt til fokus – Solution Hub, UCN

2013: Tværfaglig perspektivering og metodiske vinkler på tværfagligt samarbejde – Solution Hub, UCN

EPJ, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Powerpoint, JMP, Matlab, Theriak, Paint, Labka, AS 400, e-Dok, Dropbox, Express Scribe, QSR NVivo, Team Viewer, STATA, OneNote, Studienet, Praktikportalen, Wiseflow, WebUntis m.m.


Kompetencer

Sprogkundskaber:
Sprog: Dansk
Niveau: Modersmål
Sprog: Andet
Niveau: Modersmål
Sprog: Engelsk
Niveau: Øvet

Organisatoriske kompetencer:
Projektledelse: Nogen erfaring
Networking: Nogen erfaring
Fundraising: Nogen erfaring
Administration: Flere års erfaring
Ledelse: Nogen erfaring

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

Klinisk Videnskab og Teknologi, Aalborg Universitet

20112013

Dimissionsdato: 28 jun. 2013

Cand. Scient., Aalborg Universitet

Dimissionsdato: 1 jan. 2013

Professionsbachelor i Sygepleje, Professionshøjskolen UCN

Dimissionsdato: 1 jan. 2008

Ansættelser

Projektsygeplejerske, Regionshospitalet Viborg

20132014

Sygeplejerske, Adecco

20112013

Sygeplejerske, Lungemedicinsk afsnit 6V

20092011

Sygeplejerske, HJertemedicinsk afsnit S1

20082009

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • velfærdsteknologi
 • brugerdreven innovation
Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.