Billede af Vita Hagelskjær

Vita Hagelskjær

PhD studerende, Ergoterapeut, cand.soc.

19982021

Publikationer pr. år

Hvis du har foretaget ændringer i Pure, vil de snart blive vist her.

Personlig profil

Kompetencer

Projektledelse: Flere års erfaring
Fundraising: Flere års erfaring. Har senest modtaget kr. 714.000 fra Kommunernes Landsforening/Sundhedskartellets kvalitetsudviklingspulje i 2020.
Ledelse: Nogen erfaring

Arbejdsområder

Forsknings- og Udviklingsområder

Ph.d. projekt

Mange mennesker, der lever med kroniske sygdomme, oplever problemer med at udføre almindelige hverdagsopgaver, også kaldet Almindelig Daglig Levevis (ADL). Det drejer sig om opgaver som personlig hygiejne, rengøring og madlavning. Forskning viser, at disse mennesker har glæde af direkte træning i de hverdagsopgaver, der er udfordrende. Antallet af mennesker der lever med kroniske tilstande, for eksempel diabetes, gigt, parkinsonisme, KOL og hjerte-kar sygdomme, stiger på verdensplan. I Danmark lever mere end halvdelen af den voksne befolkning med én eller flere. Der er behov for udvikling og evaluering af interventionsprogrammer, der adresserer disse menneskers ADL-problemer. 

Ergoterapeuter har som kerneopgave, at fremme menneskers muligheder for at engagere sig i og udføre meningsfulde og formålstjenlige daglige aktiviteter. 

I tidligere studier er interventionsprogrammet, ved navn ABLE, udviklet og afprøvet i mindre skala. ABLE er et generisk, systematisk,  individualiseret, klientcentreret, ergoterapeutisk interventionsprogram, der består af 5-8 sessioner der leveres i hjemmet. 

I mit ph.d. studie har jeg gennemført en fuldskala evaluering af ABLE programmet. Studiet var designet som et randomiseret kontrolleret studie, hvor effektevaluering og procesevaluering blev gennemført sideløbende. Der blev samtidig indsamlet data til en økonomisk evaluering.  

 

Afsluttede projekter

 • COPM-interview understøttet med Talking Mats - hvordan virker det, for voksne med erhvervet hjerneskade og komplekse kommunikationsvanskeligheder, at gennemførelsen af COPM-interviewet understøttes med den visuelle metode Talking Mats? Evalueringen gennemførtes i samarbejde med Bytoften Bo- og Aktivitetscenter i Herning Kommune; og Forskningsinitiativet for Aktivitetsstudier og Ergoterapi, Forskningsenheden for almen praksis, Syddansk Universitet.
 • Samarbejde i sektorovergange efter etablering af det udgående apopleksiteam i Region Midtjylland - en læringsaudit. Studiet gennemførtes i regi af Kvalitet og Udvikling, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland, og i samarbejde med de seks kommuner i Vestklyngen samt almen praksis.  
 • Holdninger til overvægt hos mennesker med funktionsevnenedsættelse - en vignetundersøgelse. Studiet gennemførtes som specialeprojekt i kandidatuddannelse i socialt arbejde, med Mariagerfjord Kommune som samarbejdspartner. 

Primære undervisningsområder

 • Ergoterapi og neurorehabilitering
 • Ergoterapi og kroniske sygdomme
 • Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og dokumentation
 • Ergoterapeutisk intervention i grupper
 • Videnskabelige metoder
 • ICF
 • Vejledning bachelorprojekter

 

Præsentation

I januar 2019 blev jeg indskrevet som ph.d.-studerende ved Syddansk Universitet. Min afhandling, som jeg afleverede 28. februar 2022, er baseret på fire artikler og er bedømt egnet til forsvar. Forsvaret gennemføres i juni 2022.  

I ph.d.-studiet har jeg gennemført en række studier (et pilot studie, et randomiseret kontrolleret forsøg, og en procesevaluering) til evaluering af et ergoterapeutisk interventionsprogram (ABLE), der sigter mod at forbedre hverdagen, for personer der lever med kroniske tilstande.

Jeg har en baggrund som ergoterapeut (Ergoterapeutuddannelsen i Århus 1992) og kandidat i socialt arbejde (Aalborg Universitet 2013). Jeg har gennem 14 år arbejdet med rehabilitering af voksne med erhvervede hjerneskader, både som kliniker, som leder og i projekter vedrørende kvalitetsudvikling af klinisk praksis.

Jeg har undervist på adskillige kurser indenfor rehabiliteringsområdet, specifikt inden for hjerneskadeområdet, for både fagpersoner, pårørende og personer der lever med følger efter hjerneskade.

I 2013 blev jeg ansat som adjunkt ved ergoterapeutuddannelsen i Holstebro. I 2018 blev jeg lektor. Efter tre års orlov til gennemførelse  af ph.d. studiet er jeg vendt tilbage til lektoratet i VIA 1. marts 2022.

 

Uddannelse (Akademiske kvalifikationer)

PhD, Syddansk Universitet

20192022

Kandidat i Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

20112013

Social Dipomuddannelse, CVU Vita

20032004

Ergoterapi, Ergoterapeutuddannelsen i Århus

19891992

Ansættelser

Ph.d. studerende, Parker Instituttet

1 jan. 202028 feb. 2022

Ph.d. studerende, Syddansk Universitet

1 jan. 201931 dec. 2019

Projektmedarbejder, Kvalitet og Udvikling, Hospitaleenheden Vest, Region Midtjylland

1 dec. 201231 maj 2013

Afdelingsleder, Holstebro Kommune

1 dec. 200930 apr. 2011

Faglig koordinator, Aktivitets- og Udviklingscentret, Region Midtjylland

1 aug. 200830 nov. 2009

Ergoterapeut, Aktivitets- og Udviklingscentret, Region Midtjylland

1 jan. 200731 dec. 2008

Projektmedarbejder, Aktivitets- og Udviklingscentret, Ringkøbing Amt

1 jan. 200631 dec. 2006

Ergoterapeut, Aktivitets- og Udviklingscentret, Ringkøbing Amt

1 jun. 199631 dec. 2005

Ergoterapeut, Hammel Kommune

1 apr. 199230 jun. 1995

Emneord

 • Undersøgelsesdesign, teori og metode
 • vignetmetode
 • Effektevaluering
 • procesevaluering
 • Komplekse interventioner
 • Realistisk evaluering
 • Ergoterapi og aktivitetsvidenskab
 • MRC guidance
 • ergoterapi
 • Komplekse interventioner
 • ADL
 • Socialt arbejde og sociale forhold
 • rehabilitering i grupper
 • Handicap, Nedsat fysisk eller psykosocial funktionsevne, Styring og organisering af offentlige indsatser, Brugerinddragelse, Handicap- og rehabiliteringspolitik, Sociale bevægelser, Inklusion, Eksklusion, Empowerment
 • Rehabilitering
 • Komplekse problemer
 • Kroniske sygdomme

Fingeraftryk

Dyk ned i forskningsemnerne, hvor Vita Hagelskjær er aktive. Disse emneetiketter kommer fra dennes persons arbejder. Sammen danner de et unikt fingerprint.
 • 1 Lignende profiler