Fagspecialist

Pris: Udnævnelse

Beskrivelse

Udpeget af Censorformandsskabet og Danmarks Evalueringsinstitut til fagekspert i panel til akkreditering af tre Pædagoguddannelses-udbud i Jylland.