Voksen- og Ungdomsundervisningens Pris

Pris

Beskrivelse

Modtog prisen som leder af Ungdomspædagogisk Forsknings- og Udviklingscenter.