Ældre patienters oplevelse af selvbestemmelse når de modtager sygepleje i eget hjem - en fænomenologisk hermeneutisk undersøgelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet er at afdække og beskrive hvordan ældre patienter, der modtager sygepleje i eget hjem oplever selvbestemmelse, herunder deres mulighed for selvbestemmelse.
Baggrund:
Den demografiske udvikling i Danmark betyder, at der i fremtiden vil blive flere ældre, flere med kroniske sygdomme og flere med behov for sygepleje. Ændrede behandlingsformer med kortere indlæggelser og mere ambulant behandling medfører, at kommunerne overtager sygepleje opgaver, som tidligere lå i hospitalsregi. Dertil kommer at ældre i Skandinavien forventes at blive længst mulig i eget hjem med hjælp fra primær sundhedstjeneste, herunder sygepleje.
De sidste årtier er der kommet mere fokus på, at respektere patientens selvbestemmelse samtidig med at der er taget afstand fra en paternalistisk sygepleje. Undersøgelser peger på at ældre oplever det vanskeligt at balancere afhængighed og uafhængighed, og bevare selvbestemmelsen i takt med at de bliver mere afhængige, dette udfoldes i et komplekst samspil med den sundhedsprofessionelle. Der mangler der viden om, hvordan den ældre patient, der modtager sygepleje i eget hjem, oplever muligheden for selvbestemmelse, og hvilke ønsker den ældre patient har i forhold til selvbestemmelse.
Metode:
Der blev gennemført en fænomenologisk hermeneutisk undersøgelse med interview af fire, repræsentativt udvalgte ældre over 75 år, der gennem år havde modtaget sygepleje i eget hjem.
Dataindsamlingen var inspireret af Kvale og Brinkmanns, og en strukturel analyse blev gennemført i overensstemmelse Lindseth og Norberg.
Resultater: under udarbejdelse

Konklusion: under udarbejdelse
Målgruppe: Undersøgelsen er relevant for alle sundhedsprofessionelle, der møder ældre i den primære sundhedssektor.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1431/12/16

Emneord

  • sygepleje
  • primær sektor