Æstetik, har vi overhovedet brug for det?

  • Svendsen, Sonja (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

På hvilken måde oplever pædagogstuderende æstetik som vigtigt for pædagogisk praksis,
og hvilke æstetiske og didaktiske kompetencer mener pædagogstuderende, at det kræver hos dem selv?

Hvilke mål sætter de studerende højest i deres æstetiske projekter i praktikken. Er det æstetiske i projektet målet eller metoden?
Hvilken betydning kan det have for læring og erkendelse, hvis fokus som udgangspunkt rettes mod det æstetiske, som et mål i sig selv?
Hvilken udfordring er det for den studerende/pædagogen, at skulle indgå i æstetiske læreprocesser?
Hvilken betydning tillægger de studerende deres æstetiske projekter i forhold til børnene/brugernes lærings og samspilsformer?
Hvordan kan vi indfange og beskrive disse lærings- og samspilsformer?
Hvilke æstetiske og didaktiske kompetencer mener pædagogstuderende, at det kræver hos dem selv?
Hvad kan æstetikprojektets benspænd: kompleksitet, stemthed, ubegribelighed, æstetisk chok og indhold, tilføje disse projekter?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1031/12/11

Emneord

  • inklusion
  • musik
  • æstetik
  • læreprocesser