Projektdetaljer

Beskrivelse

Æstetik er noget, man kan registrere i den virkelig verden, hvor det tilskrives en selvstændig eksistens (fx litteratur, billedkunst, musik, ballet, arkitektur etc., men også fx “et æstetisk veldækket bord”). I dette projekt gøres æstetik til et analytisk begreb: Noget, man kan se med – i stedet for noget man ser. Kirsten Hastrup bruger udtrykket ‘ontologisk dumpning’, når en analytisk ramme eller begreb bliver til en "ting i verden” – altså når et epistemologisk forhold (eller en måde at erkende verden på) bliver transformeret til et ontologisk forhold. Problemet er altså, at det, man forstår med, i stedet bliver et forhold i den virkelige verden med en selvstændig eksistens. Hensigten her er at gøre ‘æstetik’ til et analytisk begreb, man kan forstå komplekse sammenhænge med.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1431/12/15

Emneord

  • æstetik
  • epistemologi