1.1. Projektledelses-hus

Projektdetaljer

Beskrivelse


Overordnet formål (påbegyndt 2020-
Husets overordnede formål er at styrke udviklingen af projektledelseskompetencer i VU med særskilt fokus på tværprofessionelle og tværgående projekter. Husets aktiviteter skal blandt andet munde ud i konkrete kompetenceudviklingsindsatser for resten af VU. Målgruppen for husets opgaver er alle, der arbejder med projektledelse og tilbudsskrivning eller som understøtter disse funktioner.
StatusIkke startet