5.3.1. Beskæftigelsespolitikken og socialrådgiverprofessionen.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i, at især to forhold har været væsentlige udfordringer for socialrådgvierprofessionen i de sidste årtier: Dels de forandringer som er afstedkommet af de løbende New Public Management inspirerede forandringer i den offentlige sektor samt de forandringer som social og arbejdsmarkedspolitikken har sat på dagsordenen.
Med dette er udgangspunktet, at der i de seneste årtier er udviklet en aktivlinje i social- og arbejdsmarkedspolitikken som en dansk udgave af workfare, og som et stille sporskifte i den velfærdsstatslige udvikling. Denne ny orientering påvirker i høj grad de professioner, der skal håndtere og administrere forandrede politiske signaler og initiativer. Helt central i dette står socialrådgiverprofessionen, der i høj grad har mærket forandringerne i social- og arbejdsmarkedspolitikken.

Del 1 satte fokus på de uddannelsesmæssige forandringer som beskæftigelsespolitikken har afstedkommet.
Del 2 sætter fokus på socialrådgiverstuderendes attituder til feltet
Del 3 sætter fokus på socialrådgiverprofesionens relationer til beskæfitgelsesindsatsen
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1201/01/15

Emneord

  • arbejdsmarked
  • Socialrådgiverprofessionen
  • Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus