Aarhus Festuges Brand Colors og Designmanual til kampagnen ”Lys - mere lys” / ”Ind i mør-ket, ud i lyset”. En stikprøvekontrol og analyse af virksomhedens imagefarver og deres reproducerbarhed, farvelighed og konsistens på tværs af anvendte medieplatforme.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Analyserne viste at virksomhedens Brand Color og visuelle identitet kun delvist blev over-holdt på tværs af alle de fysiske trykte produkter der indgik.
Dette sås især ved forholdsvis store farveforskelle imellem virksomhedens produkter og i flere tilfælde lå de reproducerede Brand Colors så langt fra de specificerede Brand Colors, at farveforskellene ikke ville kunne accepteres i forhold til internationale normer og stan-darder.

For i fremtiden at opnå større farvelighed og konsistens af virksomhedens Brand Colors, tilrådes det derfor;
at virksomhedens Event Colors og Brand Colors specificeres i i en Designmanual og at far-verne specificeres i flere farvesystemer (CIELAB, sRGB, RAL, NCS og tekstil),
at der angives hvilke farveprofiler (ICC-profiler) der skal anvendes og
at der angives en tolerance på max. 3 ΔE2000 for den lyse blågrønne Brand Color, mens der ved tryk på andre substrater end papir angives en tolerance på max. 5 ΔE2000.
Dette kræver blandet andet at der udarbejdes en Designmanual, hvilket projektgruppen har fremsat et forslag til.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato07/12/1529/01/16

Emneord

  • web og mobile platforme