AB- I projektet i Hjørring Efteråret 2013

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet har professionsudvikling og velfærdsinnovation med afsæt i æstetiske/ kunstbaserede metoder for øje med afsæt i aktionsforskning som bærende metode.
Det overordnede forskningsspørgsmål har været: Hvordan kan en kunstbaseret metode, som baserer sig på Teori U, bidrage til at udvikle praksis og bidrage til innovativ velfærdsudvikling?
Konkret har der været 3 projekter har haft forskellige målgrupper og drejet sig om følgende:
Mod og muligheder: hvordan pædagogstuderende understøttes i at arbejde med praktikmålet udvikling af praksis – i et innovationsperspektiv
Drama og praktikforberedelse: hvordan pædagogstuderende i specialpædagogisk specialisering gennem forumspil (en form for rollespil/drama) forbereder sig på at agere i forhold til dilemmaer i specialpædagogisk praksis, og forberedes til at udtænke innovative løsninger på disse.
Burning Man: hvordan et æstetisk udtryk som en figur, der skal brændes af, kan skabe ny viden om kvarterløft, interkulturel kommunikation og samvær samt udvikling og forståelse af medborgerskab.
Resultaterne fra ABI peger på, at inddragelse af kunst i undervisning og facilitering af udviklingsprocesser indenfor pædagoguddannelse og pædagogisk praksis har udmøntet sig i innovativ retning.
Det innovative er opstået, fordi pædagogers tavse professionsviden har fået en mulighed for at blive eksternaliseret og gjort tilgængelige for både sproglig og æstetisk refleksion gennem inddragelse af kunst i udviklingsprocesser. Dette kan skabe mulighed udvikling og innovation, hvis den eksternaliserede viden bliver omsat dels på UCN, og dels i de nordjyske institutioner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1331/01/14

Emneord

  • innovativ undervisning
  • kunst