About professional practitioners music-pedagogical Powers of Definition: A cultural-historical study about the connection between the Theory of Music Education and the Power of Definition

Projektdetaljer

Beskrivelse

Afhandlingen har både en generel gyldighed med tanke på problematiseringen af pædagogisk kompetence, og en specifik relevans indenfor det musikpædagogiske problemfelt.
Forskningsprojektets kontekst handler om hvordan pædagogers kompetence både udvikles og begrænses igennem de diskursive praktikker de er en del af. (Med pædagoger menes her pædagoger i bred forstand – ikke den danske profession).
Forskningsprojektets fokus handler om sammenhængen mellem pædagogisk teori og pædagogisk definitionsmagt, ud fra et kulturhistorisk perspektiv. Dette fokus baseres blandt andet på en distinktion mellem profession og kompetence.
Forskningsprojektets case handler om læring og udvikling som baseres på/sigter mod musikalsk kundskabsudvikling hos mennesker med omfattende kognitive dysfunktioner. Studiens fokus er derfor afgrænset til musikpædagogisk teori og musikpædagogisk definitionsmagt.
Til denne studies vigtigste bidrag hører diskussionen / problematiseringen om hvilken funktion ”faglige tærskelbegreber” vil kunne have for professionel kompetenceudvikling som tager udgangspunkt i den studerendes/pædagogens egen praksiserfaring.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/01/0707/06/12