Adjunkt i UCL

 • Lau, Lise (Projektdeltager)
 • Larsen, Kirsten (Projektleder)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  University College Lillebælt’s (UCL) undervisere skal være didaktisk kompetente og derfor skal alle adjunkter deltage i UCL’s adjunktuddannelse. Uddannelsen bygger på regelsættet vedrørende lektorkvalificering for adjunkter med arbejdsopgaver inden for:
  • Grunduddannelse på mellemlange videregående uddannelser
  • Efter- og videreuddannelse
  • Opgaver med forskningstilknytning og udviklingsprojekter.
  Adjunktuddannelsen skal give adjunkterne et generelt pædagogisk fundament og indsigt i aktuelle pædagogiske problemstillinger i forhold til professionsdidaktik. Uddannelsen er et teoretisk og praktisk kompetenceudviklingsforløb, der tager hensyn til adjunkternes forskellige undervisningskompetencer og den enkelte adjunktplan.

  Formålet med adjunktperioden er, at adjunkten udvikler sine teoretiske, faglige, pædagogiske og professionsrettede kompetencer samt anvende og udvikle sine kompetencer i forhold til forsknings- og udviklingsaktiviteter med henblik på at kunne varetage de opgaver, som ansættelse som lektor kræver for undervisere ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (BEK nr. 762 af 25/06/2013 §2 stk.2).

  Adjunkterne vil gennem uddannelsen få indsigt i og forståelse for:

  • Professionsuddannelse og vilkår forbundet med teoretisk og praktisk uddannelse
  • Pædagogisk og didaktisk teori som baggrund for kvalificeret uddannelse og studieaktiviteter
  • Deltagelse i forskning- og udviklingsopgaver i en professionshøjskole
  • Refleksion og skriftlig fremstilling som redskab i egen kompetenceudvikling
  • Inddragelse af relevant international forskning og eller internationale forsknings og / eller udviklingsaktiviteter
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1501/09/15