Afprøvning af en tværfaglig og tværsektoriel ernæringsindsats til ældre medicinske patienter med risiko for underernæring

  • Leegaard Andersen, Aino (Projektleder)
  • Beck, Anne Marie (Projektdeltager)
  • Petersen, Janne (Projektdeltager)
  • Pedersen, Mette Merete (Projektdeltager)
  • Andersen, Ove (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Underernæring og uhensigtsmæssig medicinering er faktorer, som hver for sig og i højere grad sammen, har alvorlige konsekvenser for ældre patienter i form af tidlig død, genindlæggelse,længere og mere komplicerede indlæggelsesforløb, lavere fysisk funktion og reduceret livskvalitet.
Cirka 115.000 ældre patienter indlægges årligt akut på Region Hovedstadens hospitaler. Heraf er omkring 70 % i risiko for underernæring, og 85 % får mindst ét lægemiddel, som er uhensigtsmæssigt til ældre. Da 70 % af akutindlagte ældre udskrives direkte fra Akutmodtagelsen, er det nødvendigt, at kunne identificere risikopatienter allerede ved den akutte indlæggelse og iværksætte relevante indsatser. I projektet screenes ældre medicinske patienter i Akutmodtagelsen for risiko for underernæring. For risikopatienter trækkes lod om, hvorvidt patienten skal tilbydes standard behandling eller individuelle ernæringstiltag under indlæggelsen og 4 måneder efter udskrivelsen kombineret med en tværfaglig medicingennemgang. For patienter, der ikke er i risiko for undernæring, trækkes lod om, hvorvidt de skal tilbydes standard behandling eller den
tværfaglige medicingennemgang.
Effekten måles på ændring i livskvalitet, uhensigtsmæssig medicinering, fysisk funktion, ernæringsstatus og sundhedsøkonomi.
AkronymOPTINAM
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato31/05/1730/07/22

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.