Aktionslæringsprojekt i idrætsfaget - Idrætspædagogiske modeller

  • Volshøj, Esben Stilund (Projektleder)
  • Smidt, Rikke (Projektdeltager)
  • Bock, Ruben (Projektdeltager)
  • Flick, Kasper (Projektdeltager)
  • Bergensen, Christel (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med afsæt i erfaringer fra samarbejdet med idrætslærere i skolen om undervisning efter idrætspædagogiske modeller er formålet med dette projekt, at udvikle, afprøve og beskrive 3 konteksttualiserede idrætspædagogiske modeller, med henblik på at formidle disse til idrætsundervisere i skolen.
Med udgangspunkt i tre forskellige idrætspædagogiske modeller (evt. baseret på Volshøj og Jensens materiale - ikke publiceret), vil projektet planlægge 3 forløb til idrætsundervisning i skolen. De tre konteksttualiserede modeller vil dels blive afprøvet på Læreruddannelsen i Aarhus og på partnerskabsskoler til EVU. Dette med henblik på at få indsigt i de studerendes og lærernes oplevelse af, hvorvidt konteksttualisering bidrager til en tydeliggørelse af sammenhængen mellem undervisnings mål, form og indhold og til modellens omsættelighed til praksis.

Nøgleresultater

Projektet afsluttes med en evaluering af undervisningen efter de tre idrætspædagogiske modeller samt udkast/eksempler på hvordan modellerne kan anvendes i praksis til publicering på RE:MOVE bloggen. Projektet bliver samtidig et afsæt for bidrag til et kapitel om konteksttualisering af idrætspædagogiske modeller i skolen/gymnasiet.
Kort titelAktionslæringsprojekt i idrætsfaget
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato02/08/2117/12/21

Emneord

  • idræt
  • idrætspædagogiske modeller
  • alsidighed
  • idrætsundervisning