Alle børn og voksne med i legefællesskaber med særligt fokus på det pædagogiske personales legedeltagelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Børn bliver gode til at lege ved at lege – og det gør voksne også! Derfor har dette udviklingsprojekt sat fokus på at styrke det pædagogiske personales muligheder for at lege, fordybe sig og være deltagende i legefællesskaber sammen med børnene. Personalets egne
legekompetencer og deltagelsesformer i legen har afgørende betydning – ikke mindst for
børn i udsatte positioner (Winther-Lindqvist, Svinth 2019). Derigennem kan der skabes gode
deltagelsesmuligheder for alle børn i de pædagogiske lege- og læringsmiljøer, hvilket er en
forudsætning for børnenes trivsel, dannelse, udvikling og læring.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2021/01/21