Anatomisk forståelse, pilotprojekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet retter sig mod kvalitetsudvikling af radiografers rumlige anatomiske forståelse, gennem træning af færdigheder i systematisk ultralydsskanning af fantom af øvre abdomen. Projektets metode vil efterfølgende kunne overføres til andre sundhedsprofessioner.
Det har ikke været muligt at finde publicerede studier, som undersøger denne problemstilling.
Der udarbejdes et træningsprogram, som har til formål at forbedre radiografstuderendes/radiografers rumlige anatomiske forståelse.
2 modul 12 studerende udvælges og gennemfører et træningsprogram, som består af systematisk træning i ultralydsscanning af UL-fantomet ”Abdfan” (af abdomen). Testpersonernes rumlige anatomiske forståelse måles før og efter træningsprogrammets gennemførelse.
Resultater af projektet vil blive gjort tilgængelig for samarbejdspartnere på billeddiagnostiske afdelinger i region Midt og Nordjylland.
Projektet er et pilotprojekt.
StatusAfkortet
Effektiv start/slut dato01/10/1207/02/13

Emneord

  • radiografi