Angst og utryghed hos borgere med svær KOL – et observationsstudie af, hvordan disse fænomener kommer til udtryk hos borgeren, og hvordan fænomenerne imødekommes blandt sundhedsprofessionelle i det kommunale tilbud.

Projektdetaljer

Beskrivelse

På baggrund af projektet "Angst og utryghed hos borgere med svær KOL, som baserer sig på data fra kvalitative interviews,
ønsker vi at udføre et observationsstudie mhp at undersøge, hvordan sammenhængen er, imellem det, der kommer til udtryk verbalt i interviewene, og det der viser sig i praksis i relationen mellem borgeren med KOL og de sundhedsprofessionelle.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/22

Emneord

  • Sundhed, ernæring og livskvalitet
  • rehabilitering
  • mestring
  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • KOL
  • angst
  • utryghed