Animationsæstetiske læreprocesser i indskolingen

Projektdetaljer

Beskrivelse

I kølvandet på folkeskolereformen 2014 er det blevet en central del af pædagogens opgave i skolen at understøtte elevernes læring. En af intentionerne med folkeskolereformen var, at pædagogen skulle bidrage til at skabe varierede læringsmiljøer for eleverne. Vi vil med vores forskningsprojekt undersøge, hvordan elevernes arbejde med animationsæstetik kan bidrage til variede læringsmiljøer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/17

Emneord

  • dannelse
  • didaktisk dannelse
  • didaktisk design
  • læring
  • animationsæstetiske læreprocesser
  • børn
  • indskolingen