Anvendelse af en model af sygeplejepraksis i klinisk undervisning.

  • Sievert, Anne (Projektleder)
  • Winnem, Gro (Projektdeltager)
  • Eriksen, Kathrine Krageskov (Projektdeltager)
  • Ørum, Dorte (Projektdeltager)
  • Hartmann, Anette Due (Projektdeltager)
  • Chaiklin, Seth (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Pilotprojekt – anvendelse af en model af sygeplejepraksis i klinisk undervisning – 2014 – 2015

I foråret 2014 blev der etableret et pilotprojekt med henblik på at undersøge anvendelse af en model af sygeplejepraksis i klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Praksismodellen er udviklet i forbindelse med et tidligere projekt (juni 2006 - oktober 2007) om indholdsudvælgelse i fagområdet videnskabsteori og forskningsmetodologi i sygeplejerskeuddannelsen.

Antagelsen, som projektet undersøger, er at studerende kan bruge modellen som analytisk redskab til både at formulere, organisere og fortolke konkrete handlinger i det kliniske arbejde. Ligeledes kan vejledere bruge modellen som struktureringsredskab for dialog med studerende.

Der forventes at anvendelse af en model af sygeplejepraksis kan styrke sammenhæng mellem teoretisk og klinisk undervisning, og hjælpe studerende til at forbinde viden fra teoretisk undervisning og praksis.

Til en start har to kliniske uddannelseskonsulenter fra sygeplejerskeuddannelsens kliniske del (det psykiatriske område*), sammen med klinisk uddannelsesansvarlig og faglig pædagogisk konsulent fra uddannelsens teoretiske del, sammen arbejdet med at analyse af praksissituationer, ved hjælp af praksismodellen og på baggrund heraf vurderet praksismodellens egenskaber i forhold til læreprocessen. Disse erfaringer tegner lovende for modellens værdi, som støtte til eksisterende elementer i læreprocessen. Det fælles arbejde har således givet grundlag for et videre pilotforløb i klinisk undervisning med nogle få studerede og kliniske vejlerede efterår/vinter 2014.
* Kliniske uddannelseskonsulenter, Psykiatrien region Sjælland, Anette Due Hartmann og Dorte Ørum deltager fra den kliniske uddannelse.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato25/03/1401/06/15