Projektdetaljer

Beskrivelse

Feedback som didaktisk metode
Uddannelsesreformer gør det relevant at undersøge, fremme og udvikle de faktorer i undervis-ning og pædagogisk virksomhed, der kan sandsynliggøre et øget læringsudbytte for alle elever og børn i skole og dagtilbud. Meget tyder på at en forøget anvendelse af feedbackkommunikation i undervisningen og pædagogisk virksomhed kan fremme læringsudbyttet for flere børn og elever.
Der er begrænset praktisk og professionsorienteret viden om, hvordan forskellige undervis-ningsmetoder og pædagogiske tiltag kan frembringe og sandsynliggøre et øget læringsudbytte. Bemærkelsesværdigt nok findes der næsten ingen studier om efter – og videreuddannelsens virkning på børn og elevers mulighed for et bedre læringsudbytte, selvom forbedring af læring egentlig burde være efteruddannelses hovedmål.
Udfordringen består i at få praksisnær viden om, hvordan anvendelsen af løbende feedback-kommunikation kan lede til forbedringer af læring for alle børn og unge. Det er en relevant opgave at udvikle praksisnær viden om, hvordan der kan sandsynliggøres et forøget læringsudbytte for alle i uddannelsessystemet. Der er brug for et kvalitets- og professionsløft i forhold til den kerneopgave som dagtilbud og skole har - nemlig et bedre læringsudbytte. Forsknings – og udviklingsarbejdet (FoU) er rettet mod praksis, pædagogik og didaktik.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/09/1302/11/15