Anvendelse af geofysiske metoder til screening af byggegrunde for identificering af problematiske

  • Nissen, Randi Warncke (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Geofysisk dataindsamling i kombination med boringer til kortlægning af geologien, er i dag meget udbredt i forbindelse med grundvandsundersøgelser. Kombinationen af geofysiske data og boringsdata giver indenfor grundvandskortlægningen en god bestemmelse af de geologiske forhold, herunder grundvandsmagasinernes tilstedeværelse og udbredelse samt deres beskyttelse.
Metoden anvendes dog i dag kun i meget begrænset omfang i forbindelse med
geotekniske forundersøgelser. I dag planlægges geotekniske boringer på baggrund af eksisterende kortmateriale, hvilket ofte resulterer i mange boringer. Dette er en stor udgiftspost og giver ikke nødvendigvis de rigtig oplysninger om lokale variationer af jordbundsforholdene.
Det vil i projektet blive udført en række målinger på forskellige områder med
varierende jordbundsforhold. Her vil studerende blive inddraget i processen i forhold til at udtage jordprøver, udføre laboratorieforsøg
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/09/14

Emneord

  • byggeri
  • ingeniør
  • geofysiske metoder

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.