Anvendelse af geofysiske metoder til screening af byggegrunde for identificering af problematiske

 • Nissen, Randi Warncke (Projektdeltager)

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Geofysisk dataindsamling i kombination med boringer til kortlægning af geologien, er i dag meget udbredt i forbindelse med grundvandsundersøgelser. Kombinationen af geofysiske data og boringsdata giver indenfor grundvandskortlægningen en god bestemmelse af de geologiske forhold, herunder grundvandsmagasinernes tilstedeværelse og udbredelse samt deres beskyttelse.
  Metoden anvendes dog i dag kun i meget begrænset omfang i forbindelse med
  geotekniske forundersøgelser. I dag planlægges geotekniske boringer på baggrund af eksisterende kortmateriale, hvilket ofte resulterer i mange boringer. Dette er en stor udgiftspost og giver ikke nødvendigvis de rigtig oplysninger om lokale variationer af jordbundsforholdene.
  Det vil i projektet blive udført en række målinger på forskellige områder med
  varierende jordbundsforhold. Her vil studerende blive inddraget i processen i forhold til at udtage jordprøver, udføre laboratorieforsøg
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/1430/09/14

  Emneord

  • byggeri
  • ingeniør
  • geofysiske metoder