Anvendelse af telepsykiatri

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Telepsykiatri kan være en del af løsningerne på udfordringer i psykiatrien i de kommende år, herunder speciallægemangel og at flere patienter skal behandles for færre ressourcer.
  Der udarbejdes et systematisk review, som skal belyse muligheden for at forhindre genindlæggelse ved at anvende telepsykiatriske løsninger. Herunder hvilke telepsykiatriske løsninger der har bedst effekt.
  Der skal søges i PubMed, Cinahl, Embase, Psykinfo, Joanna Briggs og Cochrane. Eksempler på søgeord er: ”telepsychiatry”, ”readmission”, ”telemental health”, ”telemedicine” og ”psychiatry”. Disse bliver kombineret med Bool’ske operatorer.
  Artiklerne udvælges på baggrund af relevans og inklusionskriterier. Afhængig af hvilke typer af artikler vi finder udvælges et egnet kvalitetsvurderingsværktøj fx Delphi, VAKS m.fl.
  Afslutningsvis skrives artikel mhp. publikation i relevante tidsskrifter indenfor følgende tre kategorier; ”Telemedicine”, ”Psychiatry” og ”Nursing”.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1531/07/16

  Emneord

  • psykiatri