Artikel_Afgrænsning i åbne og transparente læringsmiljøer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Artiklen sammenfatter et FoU-projekt der undersøger studerendes behov og muligheder for afgrænsning i åbne og transparente læringsmiljøer og samspillet herimellem på VIA Campus Aarhus C. FoU-projektet er et single-case studie udviklet gennem tre feltstudier, hhv. spørgeskema, analyse af tegningsmateriale og interviews, afviklet i studieåret 18/19.

Der er er blevet udviklet en viden om hvilke afgrænsningsbehov og –muligheder de åben og transparente læringsmiljøer understøtter og begrænser og hvordan de studerende handler i forhold til de behov og muligheder. Fænomenet afgrænsning, handler om at opnå læringstilstande som koncentration, fokus og fordybelse – at mentale tilstande kan etableres.

Undersøgelsens fund fremhæver, at afgrænsning knytter relationer mellem krop, mentalitet og de fysiske rammer i et komplekst samspil. Det konkluderes at de åbne og transparente læringsmiljøer både understøtter og begrænser vidt forskellige behov og muligheder for afgrænsning. Læringsmiljøet tilbyder rige muligheder for liv, inspiration og dialog og bidrager til fagligt og socialt tilhørsforhold og understøtter afgrænsningsbehovet i de kreative læringsprocesser. Endvidere understøttes samarbejdet i gruppen i de åbne miljøer. I de afsluttende faser i et projekt og under eksamensforberedelserne er afgrænsningsbehovene skærpet og de åbne og transparente læringsmiljøer vanskeliggør afgrænsningsmulighederne. Derudover bekræfter undersøgelsen, at oplevelsen af at kunne afgrænse sig, og dermed kunne holde fokus og koncentrere sig, er en uomgængelig forudsætning for de studerendes læring, kreativitet og alsidige udvikling.

Nøgleresultater

Afgrænsning, koncentration, fokus, fordybelse, arkitektur, de fysiske rammer, læringsmiljø, åbenhed og transparens
Kort titelAfgrænsning i læringsmiljøer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1810/01/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning