At få brystkræft – oplevelser i overgangen fra diagnose til behandling.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund: Det at få en kræftdiagnose og gennemgå efterfølgende behandling betyder, at den kræftramte står overfor store fysiologiske, psykologiske og sociale udfordringer. Mennesker, der er diagnosticeret med kræft, herunder kvinder med brystkræft, gennemgår tre store stress perioder: diagnosefasen, behandlingsfasen og en fase efter behandlingen. Dette betyder, at kvindernes behov for information, støtte, pleje og omsorg sandsynligvis ændrer sig i løbet af deres sygdomsperiode. I forbindelse med diagnosen oplever patienterne stor angst og usikkerhed overfor den forestående behandling og prognosen for deres overlevelse. Det vides ikke, hvordan kvinder diagnosticeret med brystkræft mestrer situationen fra at være rask til at skulle leve med en kræftdiagnose, og hvad deres specifikke behov for støtte, pleje og omsorg er i overgangen fra at være rask til at være i behandling for brystkræft. Det er således uudforsket, hvordan disse kvinder lykkedes med overgangen fra at få en kræftdiagnose til at leve med brystkræft i behandlingsperioden, hvorfor der i dette projekt tages udgangspunkt i teorien om Transition.
Formålet med projektet er at give et detaljeret indblik i de behov kvinder med nyligt diagnosticeret brystkræft har i overgangen fra rask til at være i behandling for brystkræft. Der er særlig fokus på at identificere de psykologiske, sociale og fysiske behov, som kvinderne har og identificere karakteristika i overgangen efter at være blevet diagnosticeret. Desuden vil undersøgelsen beskrive de barrierer og muligheder der er, for at kvinderne i denne overgang kan bruge støtten fra fagfolk i sundhedssektoren.
Metode: Første del af dataindsamling, som er udført i foråret 2013, består af 12 semistrukturerede interviews med henblik på at identificere de specifikke behov kvinder oplever i overgangen fra rask til at leve med brystkræft i behandlingsperioden og identificere vigtige behov for støtte, omsorg og pleje.
Anden del af projektet er en spørgeskemaundersøgelse af 100 kvinder, der søger at identificere kvindernes udækkede behov. Denne del udføres i efteråret 2013 og 2014.
Resultater: Analyse af de kvalitative interviews viser, at kvinderne oplever det som et stort chok, når de får brystkræft. Desuden viser det sig, at kvinderne har et stort behov for forsat tilknytning til deres arbejde mens de er i behandling. Yderligere har kvinderne et behov for kontinuitet, men de oplever specielt ved overgange mellem hospitalsafdelingerne, at de ikke ved hvor de skal henvende sig i, når de oplever problemer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1331/12/15

Emneord

  • kvalitativ metode
  • semistruktureret interview
  • spørgeskemaundersøgelse
  • transition
  • kvinder med brystkræft