At gøre højskole for børn - et antropologisk feltarbejde drevet af eksplorativ metode.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette forskningsprojekt tager afsæt i et antropologisk feltarbejde foretaget på Aarhus Børnehøjskole i hjertet af Aarhus i efteråret 2020.
Projektet indeholder to grundlæggende spor. Første spor har gennem eksplorative etnografiske metode-greb, som deltagerobservation og uformelle samtaler med de tilstedeværende børn og voksne til formål at undersøge, hvordan børn og unge i alderen 7-13 bliver til, opdrages og dannes i højskoleregi i vekselvirkning med hinanden og de frivillige voksne, der varetager undervisningen på stedet.
Projektets andet spor undersøger grundlæggende stedets pædagogik, når den kommer til syne i mødet mellem børnehøjskolens værdigrundlag, de frivillige voksnes tilgang til og udførsel af stedets aktiviteter og børnenes reaktion og forståelse. Jeg er interesseret i at forstå, hvordan stedets ofte uuddannede frivillige forstår, tilrettelægger og praktiserer former for tilsyneladende ustruktureret didaktik, pædagogik og læringsforståelse på de kurser som stedet udbyder.
Forskningsspørgsmål
Hvordan praktiseres højskolepædagogik for børn? Og hvad bliver den pædagogiske konsekvens af at denne netop praktiseres af ikke-uddannede frivillige?

Forventede resultater
Projektet forventer at afstedkomme grundige antropologiske og sociologiske analyser af hvordan børn dannes i en højskolekontekst, og af hvordan stedets pædagogik og didaktik bliver til og forvaltes i samarbejdet med stedets frivillige og ikke nødvendigvis pædagogiske personale

Genstandsfelt
Huset som huser børnehøjskolens lokaler, udgør den verden, jeg ønsker at undersøge, og fungerer som den fysisk afgrænsende ramme om de sociale fællesskaber og forhold, aktiviteter, genstande, fænomener, erfaringer, kulturelle forestillinger og fortællinger, som overordnet set er genstandsfelt for dette antropologiske vidensprojekt.

Nøgleresultater

Forventede resultater
Projektet forventer at afstedkomme grundige antropologiske og sociologiske analyser af hvordan børn dannes i en højskolekontekst, og af hvordan stedets pædagogik og didaktik bliver til og forvaltes i samarbejdet med stedets frivillige og ikke nødvendigvis pædagogiske personale
Kort titelAt gøre højskole for børn
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/2031/12/21

Emneord

  • Børn og unge
  • dannelse
  • KFUM
  • højskole