At genindsætte det sociale i socialt arbejde

Projektdetaljer

Beskrivelse

Problemformulering:
Hvorfor forudsætter et reelt helhedsorienteret socialt arbejde en medinddragelse af også socioøkonomiske
livsbetingelser i forståelsen af de konkrete sociale problemer i udsatte børn liv - og hvordan kan det sociales
betydning genindsættes i socialt arbejde med udsatte børn og unge og deres familier?

Lægmandssprog

Projektet peger på, at socialrådgivere overser betydningen af fattigdom i arbejdet med børn og unge. I stedet fokuseres på adfærd, individuelle forhold og nære relationer, og det sociale arbejde udføres således ikke på baggrund af en reel helhedsorientering. Artiklen lokaliserer en række medvirkende faktorer hertil samt reflekterer over, hvordan praksis, uddannelse og socialpolitisk aktivitet fra socialrådgivere kan bidrage til at forandre socialt arbejdes praksis mod en reel
helhedsorientering, der genindsætter betydningen af det sociale i socialt arbejde.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1331/01/14

Emneord

  • Socialt arbejde og sociale forhold