Projektdetaljer

Beskrivelse

Relationerne mellem 1) teori og praksis, 2) undervisning på campus og praktiksted, og 3) uddannelse og profession er helt centrale, når det gælder det særlige i at uddanne til en profession. Teori-praksis er meget diskuteret og teoretiseret i relation til professionsuddannelse, bl.a. med reference til forskellige vidensformer (et epistemologisk perspektiv), forskellige læringsarenaer og koblingen mellem disse strukturelt og indholdsmæssigt, og til et longitudinalt kvalificeringsperspektiv. Formålet med projektet er gennem et komparativt studie at få øget indsigt i, hvad der kendetegner konkrete initiativer i VIAs pædagogisk-socialfaglige, sundhedsfaglige og erhvervsfaglige uddannelser – initiativer der er sat i gang af kolleger i VIA med en intention om at nytænke og innovere i forhold til disse relationer. Fokus i den komparative analyse vil være på at frem-analysere henholdsvis ligheder og forskelle, og generiske og kontekstuelle faktorer i de i alt seks cases. Casene samples med 2 fra hver af de nævnte hovedområder. Der gennemføres semistrukturerede interviews med de pågældende undervisere i udviklingsfasen. Senere afprøves materialet med øvrige undervisere (fokusgruppe-interviews).

Nøgleresultater

Webbaseret materiale til UC-underviseres udvikling af professionsdidaktik
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato02/01/1731/12/19

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv