At udvikle viden om, hvordan patientinvolvering italesættes og praktiseres i psykiatrisk sygepleje i en voksen psykiatrisk afdeling, undersøge hvilke holdninger og erfaringer plejepersonale har til patientinvol-vering i en voksen psykiatrisk afdeling, og i samarbejde med patienterne, personalet og ledelsen at udvik-le, implementere og evaluere metoder til patientinvolvering i en voksen psykiatrisk afdeling.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Resume
Baggrund for studiet er, at sundhedsvæsenet har fået til opdrag at indføre patientinvolvering herunder også i psykiatrien. Det forventes, at patientinvolvering vil kunne bidrage til højere patienttilfredshed, bedre patientsikkerhed, bedre behandlingsresultater, en mere effektiv brug af ressourcer, at patienter klarer sig bedre og at patienterne oplever højere livskvalitet.
Det har imidlertid vist sig vanskeligt at indføre patientinvolvering i psykiatrien. Det skyldes bl.a. at patientinvolveringen er et uklart begreb, og det stiller krav til patienterne om at være selvkontrollerende. Endelig er patientinvolvering i opposition til tre rationaler i psykiatrien, nemlig neoliberalisme, et smalt vidensbegreb og medicinsk paternalisme. På trods af barriererne oplever sygeplejersker i psykiatrien sig engageret i forhold til at arbejde med patientinvolvering.
Formålet med studiet er derfor at udvikle viden om, hvordan patientinvolvering italesættes og praktiseres i psykiatrisk sygepleje i en voksen psykiatrisk afdeling, undersøge hvilke holdninger og erfaringer plejepersonale har til patientinvolvering, og i samarbejde med patienterne, personalet og ledelsen at udvikle, implementere og evaluere metoder til patientinvolvering i en voksen psykiatrisk afdeling.
Metoden i studiet er aktionsforskning og positioneres videnskabsteoretisk indenfor kritisk teori. Metodisk forventes det, at der skal laves deltagerobservationer, semistrukturerede interviews og fremtidsværksteder. Studiet afvikles i samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Middelfart over 3 år.
.

Lægmandssprog

Hvordan kan patienter involveres i psykiatrisk pleje? Generering af ny viden om patientinvolvering i behandlings-psykiatrien gennem aktionsforskning
Baggrund for studiet er, at sundhedsvæsenet har fået til opdrag at indføre patientinvolvering herunder også i psykiatrien. Det forventes, at patientinvolvering vil kunne bidrage til højere patienttilfredshed, bedre patientsikkerhed, bedre behandlingsresultater, en mere effektiv brug af ressourcer, at patienter klarer sig bedre og at patienterne oplever højere livskvalitet.
Formålet med studiet er derfor at udvikle viden om, hvordan patientinvolvering italesættes og praktiseres i psykiatrisk sygepleje i en voksen psykiatrisk afdeling, undersøge hvilke holdninger og erfaringer plejepersonale har til patientinvolvering, og i samarbejde med patienter, pårørende, personale og ledelsen at udvikle, implementere og evaluere metoder til patientinvolvering i en voksen retspsykiatrisk afdeling.
Metoden i studiet er aktionsforskning og forventes afviklet i tre faser. Fase 1: Undersøgelse af patientinvolvering i en retspsykiatrisk afdeling; Fase 2: udvikling og implementering af tiltag til patientinvolvering; Fase 3: Evaluering af tiltag.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/1931/07/22