Autoforvaltning i et administrationsfagligt perspektiv – automatiseret administration af SU-støtteordninger

Projektdetaljer

Beskrivelse

Udforskning af automatiseret (objektiv, digital) sagsbehandling i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte:
Formålet med projektet er at udforske begrebet autoforvaltning, som det aktuelt forekommer i en dansk, offentlig styrelse. Med udforskning forstår vi i denne sammenhæng at undersøge og belyse organisatoriske, tekniske og juridiske forhold, som i kraft af vores teoretiske forforståelse og løbende, efterfølgende erkendelser vurderes som værende af betydning for, hvordan man i en formodet velfungerende praksis udfører autoforvaltning – med direkte og afledte effekter for de fagprofessionelles administrative virke, deres administrationsfaglighed. Det er målet at udforske og kortlægge hvordan autoforvaltning i praksis gøres. De nye administrative arbejdsgange, rutiner, metoder og processer og lignende i relation til relevante informations- og kommunikationsteknologiske artefakter har vores primære interesse, men samtidigt ønsker vi at undersøge to teoretisk informerede hypoteser om afledte effekter i form af forskydning af sagsbehandlernes skønsmæssige råderum og organisationens effektivitet i relation til begrebet ansvarlighed.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/12/1530/11/16

Emneord

 • kompetenceudvikling
 • digital kompetence
 • teknologiforståelse
 • digitalisering
 • automatisering
 • professionsuddannelser
 • digital forvaltning
 • objektiv sagsbehandling
 • autoforvaltning
 • administrativ ansvarlighed
 • systembureuakrati