Autoforvaltning i et administrationsfagligt perspektiv – automatiseret administration af SU-støtteordninger

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Udforskning af automatiseret (objektiv, digital) sagsbehandling i Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte:
  Formålet med projektet er at udforske begrebet autoforvaltning, som det aktuelt forekommer i en dansk, offentlig styrelse. Med udforskning forstår vi i denne sammenhæng at undersøge og belyse organisatoriske, tekniske og juridiske forhold, som i kraft af vores teoretiske forforståelse og løbende, efterfølgende erkendelser vurderes som værende af betydning for, hvordan man i en formodet velfungerende praksis udfører autoforvaltning – med direkte og afledte effekter for de fagprofessionelles administrative virke, deres administrationsfaglighed. Det er målet at udforske og kortlægge hvordan autoforvaltning i praksis gøres. De nye administrative arbejdsgange, rutiner, metoder og processer og lignende i relation til relevante informations- og kommunikationsteknologiske artefakter har vores primære interesse, men samtidigt ønsker vi at undersøge to teoretisk informerede hypoteser om afledte effekter i form af forskydning af sagsbehandlernes skønsmæssige råderum og organisationens effektivitet i relation til begrebet ansvarlighed.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/12/1530/11/16

  Samarbejdspartnere

  Emneord

  • kompetenceudvikling
  • digital kompetence
  • teknologiforståelse
  • digitalisering
  • automatisering
  • professionsuddannelser
  • digital forvaltning
  • objektiv sagsbehandling
  • autoforvaltning
  • administrativ ansvarlighed
  • systembureuakrati

  Fingerprint

  Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.