Automations Project.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Vi ønsker en registrering og analyse på vores Festo anlæg.
Vi ønsker en plan for fremtidig drift uden flaskehalse.
Opgaven skal løses som beskrevet nedenfor.
Opgaven løses som et gruppe projekt.
Gruppe sammensætning er givet.

Lægmandssprog

Projektet skal indeholde følgende punkter.
• Igangsætning af Festo anlæg ved hjælp af PLC.
• Indlæg ved Lars M. Sandig fra Trendlog.io
• I gang sætning og registrering af gennemløbstider mm. Ved hjælp af datalogger fra Trendlog.io
• Analyse af gennemløbstider.
• Registrering af flaskehalse.
• Udarbejdelse af automatiseringsplan for fremtidig drift evt. med de-sign ændringer. (evt. konstruerer og fremstille hjælpeudstyr)
• Udarbejd en plan for hvilke teknologier der er optimalt at implementere i anlægget.
• Udarbejdelse af omkostnings regnskab.
• Implementering af ny produktionsproces: (hvis dette er muligt i praksis)
• Registrering og analyse af nye flaskehalse.
• Udarbejdelses af omkostnings besparelse budget.
• Investerings budget med tilbagebetalingstid
• Alle fakta skal registreres i en rapport.
• Rapport skrives i indeværende uge.

Nøgleresultater

Indhold i rapport:

• Tidsplan
• Viden indsamling
• Produktudvikling af nye løsninger.
• Teknologi valg.
• Idéarbejde: minimums mål er 3 alternativer.
• Mødereferater skal ligge som bilag i færdig rapport.
• Minimum 2 normal sider (2440 anslag pr. side) pr. gruppe medlem.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato14/01/1918/01/19